İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-DIGITAL MARKETING(DE)(WithoutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EISL511ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS
Z303.06.03Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
EDP501ULUSLARARASI PAZARLAMA YÖNETİMİ
INTERNATIONAL MARKETING MANAGEMENT
S303.06.03Uluslararası ve ulusal pazar özellikleri ve temel farklılıkları. Uluslararası pazarlama makro çevresi (Sosyal, Yasal, Ekonomik, Politik ve Teknolojik Çevre etmenleri), Mikro Çevre Faktörleri, Uluslararası pazarlardaki fırsat ve tehditler, Uluslararası pazarlarda ve küresel yaklaşımda segmentasyon, hedef belirleme, konumlandırma ve farklılaştırma. Uluslararası pazarlamada pazara giriş yöntemleri Uluslararası pazarlama bileşenleri Uluslararası pazarlamada standardizasyon ve uyarlama - Global ve Yerel yaklaşımlar
EDP504MARKA YÖNETİMİ
BRAND MANAGEMENT
S303.06.03
EDP509ELEKTRONİK PAZARLAMA
ONLINE MARKETING
S303.06.03
EDP514TOPTANCILIK VE PERAKENDE YÖNETİMİ
WHOLESALING AND RETAIL MANAGEMENT
S303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EDP502TÜKETİCİ DAVRANIŞI
CONSUMER BEHAVIOUR
Z303.06.03
EDP512SATIŞ YÖNETİMİ
SALES MANAGEMENT
Z303.06.03
EDP507PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
S303.06.03
EDP508KÜRESEL PAZARLAMA
KÜRESEL PAZARLAMA
S303.06.03Temel pazarlama bilgileri verildikten sonra ulusal ve uluslararası şirketlerin pazarlama uygulamaları arasındaki farklar pazarlama uygulamalarında kültürün etkisi ve güncel pazarlama uygulamaları, sosyal medya ve dijital pazarlama uygulamaları gibi konular işlenmektedir.
EISL516GİRİŞİMCİLİK
GİRİŞİMCİLİK
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE507DÖNEM PROJESİ DERSİ
TERM PROJECT COURSE
Z000.03.00Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır.It includes studies where the subject, purpose, importance, scope, limitations, method, contents of the project subject, literature review is done. However, it includes the preparation and completion of the study according to the project writing principles.
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=1121&DK=66270