İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS (DOC)(MASTER LEVEL)
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE502OLİMPİK HAREKET TARİHİ, FELSEFESİ VE GELECEĞİ
HISTORY, PHILOSOPHY AND FUTURE OF OLYMPIC MOVEMENT
Z303.08.03Antik Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşi karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.Origin of ancient Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, amateur understanding and evaluation from the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, establishment of modern olympic games, Olympic movement and olympics philosophy, Olympic congresses, the problems facing modern olympic games, in Anatolia ancient sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
BSE504SPOR YÖNETİMİ
SPORTS ADMINISTRATION
Z303.08.03Çağdaş spor yönetimi yaklaşımı çerçevesinde, yönetme ve yönlendirme yeteneğine sahip, insanlarla iyi iletişim kurabilen, ekip halinde çalışmaktan hoşlanan, sorumluluk sahibi, teknolojiye hakim, bu beceriyi uygulamada başarıya taşıyabilen bir bilgi yönetimi anlayışı ve tüm bu özellikleri spor yönetimi faaliyetlerinde değerlendirebilecek mesleki beceriye sahip bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktadır.Within the framework of the contemporary sport management approach, having the ability to manage and direct people, to communicate well with people, to enjoy working in teams, to be responsible, to have the technology to succeed, to carry out this skill to success in practice, an understanding of knowledge management and to educate individuals who have the professional skills to evaluate these features in sports management activities contributes.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE505FİZİKSEL PERFORMANS TESTLERİ VE EGZERSİZ REÇETELERİ
PHYSICAL PERFORMANCE TESTS AND EXERCISE PRESCRIPTIONS
S303.07.03
BSE507SPOR HAREKETLERİNİN BİYOMEKANİK TEMELLERİ
BIOMECHANICAL BASIS OF SPORTS SKILLS
S303.07.03
BSE509ÖZEL ALAN ÇALIŞMALARI
SPECIAL FIELD STUDIES
S303.07.03
BSE511SPORDA BESLENME
NUTRITION IN SPORTS
S303.07.03
BSE513REKREASYON
RECREATION
S303.07.03
BSE515SPORDA ORGANİZASYON YÖNETİMİ
EVENT MANAGEMENT IN SPORTS
S303.07.03
BSE517SPOR PSİKOLOJİSİ
SPORTS PSYCHOLOGY
S303.07.03
BSE519PSİKOMOTORGELİŞİM
PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT
S303.07.03
BSE521BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
MEASUREMENT AND EVALUATION IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
S303.07.03
BSE523BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖĞRETİM METOTLARI
TEACHING METHODS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
S303.07.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE506SPOR SOSYOLOJİSİ
SPORTS SOCIOLOGY
S303.07.03
BSE508BECERİ ÖĞRENİMİ
SKILLS LEARNING
S303.07.03
BSE510ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT FOR HANDICAPPED
S303.07.03
BSE512SPOR, TURİZM VE ÇEVRE
SPORTS, TOURISM AND ENVIRONMENT
S303.07.03
BSE514SPOR TARİHİ KÜLTÜRÜ VE FELSEFESİ
HISTORY,CULTURE AND PHILOSOPHY OF SPORTS
S303.07.03
BSE516SPOR TESİSLERİNİN PLANLAMASI VE İŞLETİLMESİ
PLANNING AND MANAGEMENT OF SPORTS FACILITIES
S303.07.03
BSE518DEĞİŞİK YAŞLARDA SPOR VE SAĞLIK İLİŞKİLERİ
RELATIONSHIP BETWEEN SPORTS AND HEALTH IN DIFFERENT AGES
S303.07.03
BSE522EGZERSİZ BİYOKİMYASI
BIOCHEMISTRY OF EXERCISE
S303.07.03
BSE524BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖĞRETİM METODLARI
TEACHING METHODS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
S303.07.03
BSE526SPORDA TESİS YÖNETİMİ
FACILITY MANAGEMENT IN SPORTS
S303.07.03
BSE530SPORDA ERGOJENİK YARDIMLAR
ERGOGENIC AIDS IN SPORTS
S303.07.03
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=1111&DK=52257