English

16040 PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION - Programmes With Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 HAREKET BİLİMİ VE ANALİZİ55100.00
2 KLİNİK FİZYOTERAPİ55100.00
3 YÜKSEK LİSANS TEZİ I000.00
4 YÜKSEK LİSANS TEZİ-II55100.00
5 TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ55100.00
6 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ000.00
Related number of course units / 64--
Level of contribution20--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 RESEARCH METHODOLOGY AND BIOSTATISTICS IN HEALTH SCIENCES1120.00
2 EVIDENCE BASED PHYSIOTHERAPY55100.00
3 CLINICAL PHYSIOTHERAPY-II55100.00
4 FİZYOTERAPİDE ORTEZ YAKLAŞIMLARI55100.00
5 KLİNİK FİZYOTERAPİ -I55100.00
6 İLERİ ELEKTROTERAPİ55100.00
7 PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION IN CEREBROVASCULAR DISEASES55100.00
8 MANUEL FİZYOTERAPİ TEKNİKLERİ55100.00
9 PHYSIOTHERAPY IN RHEUMATOLOGICAL DISEASES55100.00
10 KANITA DAYALI FİZYOTERAPİ4480.00
11 GERIATRIC PHYSIOTHERAPY55100.00
12 FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME55100.00
13 TEKNOLOJİK REHABİLİTASYON55100.00
14 KORUYUCU FİZYOTERAPİ55100.00
15 ADVANCED ORTHOPEDIC REHABILITATION55100.00
16 KARDİYO-PULMONER REHABİLİTASYON000.00
17 ONKOLOJİK FİZYOTERAPİ55100.00
18 İLERİ MUSKULOSKELETAL MUAYENE VE DEĞERLENDİRME55100.00
19 SPOR FİZYOLOJİSİ3360.00
20 BEL BOYUN SAĞLIĞINDA EGZERSİZ ARAŞTIRMALARI55100.00
Related number of course units / 2019--
Level of contribution88--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.