English

10130 GRAPHIC DESIGN -
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I1120.00
2 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II1120.00
3 PSYCHOLOGY OF VISUAL PERCEPTION3360.00
4 PRINTING TERMINOLOGY2240.00
5 BASIC ART EDUCATION-I55100.00
6 BASIC ART EDUCATION-II4480.00
7 ART HISTORY - GRAPHIC55100.00
8 COMPUTER AIDED GRAPHIC DESING-I4480.00
9 COMPUTER AIDED GRAPHIC DESING-II55100.00
10 GRAPHIC DESIGN4480.00
11 GRAPHICS55100.00
12 GRAPHIC DRAWING4480.00
13 LIGHT AND COLOR INFORMATION4480.00
14 TYPOGRAPHY55100.00
15 COMPUTERIZED WRITING DESIGN55100.00
16 NEW MEDIA2240.00
17 COMMUNICATION AND ADVERTISING 55100.00
18 PROFESSIONAL ENGLISH-I2240.00
19 PROFESSIONAL ENGLISH-II1120.00
20 COMPUTER AIDED GRAPHIC DESING-III55100.00
21 ADVANCED COMPUTER GRAPHICS3360.00
22 GRAPHIC DESIGN PROJECT-I000.00
23 GRAPHIC DESIGN PROJECT-II000.00
24 GRAPHICS AND ANIMATION55100.00
25 ILLUSTRATION55100.00
26 DESKTOP PUBLISHING3360.00
27 WEB DESIGN-I55100.00
28 WEB DESIGN-II4480.00
29 ENTREPRENEURSHIP2240.00
30 ENGLISH-I1120.00
31 ENGLISH-II2240.00
32 TURKISH LANGUAGE-I2240.00
33 TURKISH LANGUAGE-II2240.00
34 WORK PLACEMENT-I55100.00
35 WORK PLACEMENT-II55100.00
36 WORK PLACEMENT-III55100.00
Related number of course units / 3634--
Level of contribution121--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 PHOTOGRAPHY-I55100.00
2 PHOTOGRAPHY-II4480.00
Related number of course units / 22--
Level of contribution9--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.