English

12655 ACCOUNTING AND AUDITING - Programme for Bachelor's Degree Holders
LEVEL: Doctorate Degree, TYYÇ Level: 8, EQF-LLL Level: 8, QF-EHEA Level: Third Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
123456789101112T%
1 RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES3445444544334778.33
2 RESEARCH METHODS &DESING IN SOCIAL SCIENCES4454445543445083.33
3 THEORY OF AUDTING3444444545545083.33
4 AUDITING STANDARTS AND STRUCTURE OF AUDITING IN TURKEY3444554333444676.67
5 INTERNAL AUDITING4445333433344371.67
6 ADVANCED ACCOUNTING AND LAW4444345543454981.67
7 SEMINAR2343343433444066.67
8 SEMINAR3343344334554473.33
9 THESIS4434454433444676.67
10 THESIS0000003050051321.67
11 THESIS3445544334554981.67
12 THESIS4454443434454880.00
13 DOCTARAL QUALIFYING EXAM4454344544354981.67
14 SEMINAR4455344345555185.00
Related number of course units / 14131313131313141314131314--
Level of contribution455055544853545350485362--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
123456789101112T%
1 FORENSIC ACCOUNTING AND APPLICATION4443455443344778.33
2 TURKISH ACCOUNTING STANDARDS AND APPLICATION3444334444334371.67
3 TAX APPLICATIONS AND AUDITING4544454434444981.67
4 COMPUTER AIDED AUDIT TOOLS2344432444344168.33
5 ADVANCED COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING4344434454444778.33
6 FRAUD AUDIT4454344534444880.00
7 ACCOURTING THEORY3444454444334676.67
8 FINANCIAL ANALYSIS4455344444555185.00
9 CAPITAL MARKET ANALYSES4554344544455185.00
10 ADVANCED FINANCIAL REPORTING5555445545555795.00
11 ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM4455345534445083.33
Related number of course units / 11111111111111111111111111--
Level of contribution414549463944454842444245--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.