English

50140 ELECTRO NEUROPHYSİOLOGY -
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
12345678910111213141516171819T%
1 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I000000000000000000000.00
2 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II54540005454554545457376.84
3 INFORMATION TECHNOLOGY-I54540005454555545457477.89
4 INFORMATION TECHNOLOGY-II54540005454554545457376.84
5 INTRODUCTION TO ELECTRONEUROPHYSIOLOGY44550004545545555457477.89
6 FIRST AID IN NEUROPHARMACOLOGY AND LABORATORY54540005454454545457275.79
7 NEUROANATOMY 45450004545545545457376.84
8 ELECTROENCEPHALOGRAPHY (EEG) -I45450005454554544557376.84
9 BIOPHYSICS45450004545445545457275.79
10 EEG APPLICATIONS54540005454054545456871.58
11 PROFESSIONAL ENGLISH -I54540005454545545457376.84
12 PROFESSIONAL ENGLISH -II54540005454555005556669.47
13 ELECTROMYOGRAPHY (EMG) -I45450005454554005456467.37
14 EMG APPLICATIONS54540005454555545457477.89
15 POLYSOMNOGRAPHY (PSG)54540005454054005455962.11
16 PSG APPLICATIONS54540005454554545457376.84
17 SENSORY EVOKED POTENTIAL APPLICATIONS54540005454554545457376.84
18 NEUROLOGICAL DISEASES AND EMG PHYSIOLOGY55550005555444445557578.95
19 ELECTROMYOGRAPHY-II55550005553455444547376.84
20 SENSORY STIMULATED POTENTIALS55550005555044444446871.58
21 ELECTROENCEPHALOGRAPHY-II55550000000444440044446.32
22 ENTREPRENEURSHIP54540005454554545457376.84
23 ENGLISH-I000000000005000000055.26
24 ENGLISH-II54540005454554545457376.84
25 MEDICAL TERMINOLOGY45540005455555545557680.00
26 FIRST AID54550005455544545457477.89
27 GENERAL MICROBIOLOGY55450005455555545457680.00
28 INTRODUCTION TO ANATOMY AND PHYSLOGY55454545454545545448690.53
29 ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL SYSTEMS54550005545554545557680.00
30 PHARMACOLOGY54450005554455055457073.68
31 MEDICAL LAW AND ETHICS44540005454454455457174.74
32 COMMUNICATIONS54440004444444444446568.42
33 TURKISH LANGUAGE-I54540005454554545457376.84
34 TURKISH LANGUAGE-II54540005454545545457376.84
35 WORK PLACEMENT-I45450005454554545457376.84
36 WORK PLACEMENT-II54540005454554545457376.84
37 WORK PLACEMENT-III54540005454554545457376.84
Related number of course units / 3735353535111343434343335353132343435--
Level of contribution167152166155454166144165144157164153149131166142170--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.