English

12230 PUBLIC LAW - Programmes With Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 HUKUKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ000.00
2 TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ000.00
3 YÜKSEK LİSANS TEZİ - I000.00
4 MASTER'S THESIS 2000.00
Related number of course units / 40--
Level of contribution0--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 HUKUK FELSEFESİNDE TOPLUMSAL ADALET YAKLAŞIMLARI000.00
2 ULUSLARARASI HAKSIZ FİİL VE ULUSLARARASI SORUMLULUK HUKUKU000.00
3 PRESIDENTIAL GOVERNMENT55100.00
4 REGULATORY AND AUDITING INDEPENDENT INSTITUTIONS000.00
5 TAX PROCEDURE LAW000.00
6 HUMAN RIGHTS AND JUDICIAL DECISIONS OF ECHR 55100.00
7 INSPECTION OF THE ADMINISTRATION000.00
8 ASPECTS OF THE DEMOCRATIC REGIME FAILING IN TURKEY000.00
9 EXTRAORDINARY STATE REGULATIONS IN OUR CONSTITUTIONAL SYSTEM000.00
10 URBAN LAW55100.00
11 INDIVIDUAL APPLICATION TO THE CONSTITUTIONAL COURT55100.00
12 FUNDEMENTAL PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW55100.00
13 THEORIES OF RIGHT AND JUSTICE55100.00
14 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS4480.00
15 ECONOMIC CRIMES4480.00
16 COMPARISION OF PARLIAMENTARY GOVERNMENT SYSTEM AND PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM55100.00
17 TAX PROCEDURE LAW55100.00
18 CRIMES OF INDUSTRIAL PROPERTY55100.00
19 TURKISH STATE TRADITION4480.00
20 HUKUK FELSEFESİNDE ADALET YAKLAŞIMLARI000.00
21 CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF TAXATION000.00
22 DOPING LAW4480.00
23 PROTECTION MEASURES IN THE CRIMINAL PROCEDURE LAW000.00
24 PHILOSOPHY OF THE RULE OF LAW-I55100.00
25 PHILOSOPHY OF THE RULE OF LAW-II55100.00
26 THE ENJOYMENT OF THE FAIR TRIAL PRINCIPLE IN TURKISH CRIMINAL PROCEDURE AND THE EUROPEAN COURT OF H.R. JUDGEMENTS AND THEIR REFLECTIONS ON THE TURKISH CONSTITUONAL COURT’S INDIVIDUAL APPLICATIONS000.00
27 SOCIAL JUSTICE APPROACHES IN PHILOSOPHY OF LAW000.00
28 INTERNATIONAL ILLEGAL ACT AND INTERNATIONAL LIABILITY LAW000.00
29 AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ DÜZENİ000.00
30 KAMU HUKUKU AÇISINDAN KARAR ALMA000.00
31 ETKİN VE ETKİLİ SORUŞTURMA000.00
32 DEVLETİN GENEL TEORİSİ000.00
33 ULUSLARARASI HUKUKTA KUVVET KULLANMA VE MEŞRU MÜDAFAA000.00
34 ANAYASAL HUKUK DÜZENİ000.00
35 KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ000.00
36 ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVENLİK HUKUKU000.00
37 ZONING LAW000.00
38 ATTEMPT IN CRIMINAL LAW000.00
39 TURKISH POLITICAL PARTIES LAW000.00
Related number of course units / 3915--
Level of contribution71--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.