English

50040 PHYSIOTHERAPHY -
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
123456789101112131415T%
1 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I0030020003330001418.67
2 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II0022000002303031520.00
3 INFORMATION TECHNOLOGY-I3000300003000021114.67
4 INFORMATION TECHNOLOGY-II0403400340000001824.00
5 PHYSICAL TREATMENT MODALITIES5555555544444406485.33
6 ANATOMY OF MUSCLE AND SKELETON SYSTEM5555555544444456992.00
7 HEALTH PHYSICS5555555554445547194.67
8 KINESIOLOGY4555555545545557296.00
9 HYDROTHERAPHY5554455555455457194.67
10 FİZYOTERAPİDE MASAJ UYGULAMALARI5555555544445547093.33
11 FİZYOTERAPİYE GİRİŞ I5555555554444557194.67
12 PROFESSIONAL ENGLISH-I00300000000000034.00
13 PROFESSIONAL ENGLISH-II00400000000000045.33
14 PHYSIOTHERAPY IN NEUROLOGICAL DISEASES5555445554555557296.00
15 SPORTS AND EXERCISE PHYSIOLOGY4455555554555557296.00
16 PHYSIOTHERAPY IN PEDIATRICS5545554555545557296.00
17 CLINICAL PRACTICE4455444455455456789.33
18 PHYSIOTHERAPY IN ROMATISMAL DISEASES5555555555545547397.33
19 PHYSIOTHERAPY IN ORTHOPEDIC DISEASES5555454545555547194.67
20 ORTHOSIS AND PROSTHETICS5555545044545556688.00
21 INTRODUCTION TO PHYSIOTHERAPY-II5555445555545557296.00
22 ENTREPRENEURSHIP3333333333333334560.00
23 ENGLISH-I030000000300030912.00
24 ENGLISH-II0033030023000301722.67
25 MEDICAL TERMINOLOGY5555000000000002026.67
26 FIRST AID5555033500000003141.33
27 GENERAL MICROBIOLOGY5555000000000002026.67
28 INTRODUCTION TO ANATOMY AND PHYSLOGY5434444454323425573.33
29 ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL SYSTEMS55555555555555575100.00
30 PHARMACOLOGY40000000000000045.33
31 MEDICAL LAW AND ETHICS03000000000000034.00
32 COMMUNICATIONS5053030000000001621.33
33 TURKISH LANGUAGE-I0330030033300302128.00
34 TURKISH LANGUAGE-II0202003034300402128.00
35 WORK PLACEMENT-I3333333333333334560.00
36 WORK PLACEMENT-II3333333333333334560.00
37 WORK PLACEMENT-III3333333333333334560.00
Related number of course units / 37272931292326232225282522222522--
Level of contribution121124132123981069998103109100879510590--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.