English

12640 BUSINESS MANAGEMENT - Programme for Master's Degree Holders
LEVEL: Doctorate Degree, TYYÇ Level: 8, EQF-LLL Level: 8, QF-EHEA Level: Third Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536T%
1 RESEARCH METHODS AND ETHICS IN SOCIAL SCIENCES00000000000000000000000000000000000000.00
2 STRATEGIC MANAGEMENT AND BUSINESS POLICIES24545434542314532343543454344353445513575.00
3 ADVANCED FINANCIAL MANAGEMENT00000000000000000000000000000000000000.00
4 STRATEJİK PAZARLAMA YÖNTEMİ45543544454355445443555545554544544515887.78
5 DOCTORAL THESIS PROPOSAL00000000000000000000000000000000000000.00
6 DOKTORA TEZİ-100000000000000000000000000000000000000.00
7 DOKTORA TEZİ-200000000000000000000000000000000000000.00
8 DOKTORA TEZİ-300000000000000000000000000000000000000.00
9 DOKTORA TEZİ-400000000000000000000000000000000000000.00
10 DOCTARAL QUALIFYING EXAM00000000000000000000000000000000000000.00
11 SEMİNER DERSİ00000000000000000000000000000000000000.00
Related number of course units / 11222222222222222222222222222222222222--
Level of contribution691088978996669977786109899989889798910--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536T%
1 THE DEVELOPMENT OF ORGANIZATION THEORY55554554554454454444543544334544555415787.22
2 MANAGEMENT AND ORGANIZATION THEORIES45434444544453434534555544334544545515083.33
3 FINANCIAL RISK AND PORTFOLIO MANAGEMENT555555555555555555555555555555555555180100.00
4 CONSUMER PSYCHOLOGY AND MARKETING45434444544453434534555544334544545515083.33
5 ORGANIZATIONAL BEHARIOR PRACTICE55554545454454454444544544335544555415887.78
6 GLOBAL MARKETING PRACTICE55545554455445455444544444334544455415787.22
Related number of course units / 6666666666666666666666666666666666666--
Level of contribution283028252628272628282625292425262627232530272629252520202630252529283027--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.