English

80020-FOOD TECHNOLOGY-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
35168 UGT109 INTRODUCTION TO FOOD TECHNOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
35166 UGT105 GENERAL MICROBIOLOGY Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8827 SSE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
35165 UGT103 GENERAL CHEMISTRY Compulsory 3 + 2 4.0 5.0
35154 MAT169 MATHEMATICS-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
35160 MAT168 MATHEMATICS-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8783 BIL102 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
35171 UGT106 FOOD MICROBIOLOGY Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
35173 UGT110 NUTRITION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
35170 UGT104 FOOD CHEMISTRY Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
66088 UGT213 FOOD ANALYSIS Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
47299 UGT203 PROFESSIONAL ENGLISH I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
47303 UGT211 MEAT AND MEAT PRODUCTS TECHNOLOGY Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
47302 UGT209 MILK AND DAIRY PRODUCTS TECHNOLOGY Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
47301 UGT207 WATER PRODUCTS AND TECHNOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
47300 UGT205 ENZYME AND BIOTECHNOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
67340 ISL213 STATISTICS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
47197 ISL266 MARKETING MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
66134 UGT214 FOOD PRESERVATION TECHNIQUES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
47306 UGT206 VEGETABLE OIL TECHNOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
47305 UGT204 PROFESSIONAL ENGLISH II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
47307 UGT208 INSTRUMENTAL ANALYSIS Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
47308 UGT210 CEREAL TECHNOLOGY Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
47309 UGT212 FRUIT-VEGETABLE PRODUCTS TECHNOLOGY Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8765 YUM301 WORK PLACEMENT I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
47311 UGT303 FOOD HYGIENE AND SANITATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
66135 UGT305 FOOD QUALITY CONTROL Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 16
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):14 Total ECTS Credit (Elective) :16 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8768 YUM302 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
47317 UGT304 FOOD ADDITIVES Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
47316 UGT302 FERMANTATION TECHNOLOGY Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 16
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):14 Total ECTS Credit (Elective) :16 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
47321 UGT401 INDUSTRIAL FOOD PRODUCTION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8771 YUM401 WORK PLACEMENT III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
47322 UGT403 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 15
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):15 Total ECTS Credit (Elective) :15 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
47326 UGT402 APPLICATION WORKSHOP Compulsory 2 + 1 3.0 6.0
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
47327 UGT404 THESIS Compulsory 0 + 6 3.0 7.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 15
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):15 Total ECTS Credit (Elective) :15 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.