English

70010-MEDICINE-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
43346 TIP113 CELL SCIENCES COURSE -II Compulsory 9 + 2 10.0 11.0
43339 TIP111 CELL SCIENCES COURSE -I Compulsory 8 + 2 9.0 9.0
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
57070 TIP116 COMMUNICATION SKILLS -I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8783 BIL102 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
46509 TIP112 CELL AND TISSUE SCIENCES COURSE -III Compulsory 6 + 2 7.0 10.0
46510 TIP114 CELL AND TISSUE SCIENCES COURSE -IV Compulsory 6 + 2 7.0 10.0
Total ECTS Credit (Compulsory):32 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :32

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54365 TIP211 CARDIOVASCULAR AND HEMATOPOIETIC SYSTEM COURSE Compulsory 4 + 2 5.0 11.0
54366 TIP213 RESPIRATORY SYSTEM COURSE Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
54707 TIP261 COMMUNICATION SKILLS -I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54368 TIP217 NERVOUS SYSTEM COURSE Compulsory 5 + 2 6.0 12.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 0
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54767 TIP214 ENDOCRIN AND UROGENITAL SYSTEM COURSE Compulsory 4 + 2 5.0 11.0
54370 TIP218 GASTROINTESTINAL SYSTEM AND METABOLISM COURSE Compulsory 3 + 2 4.0 9.0
54768 TIP216 PUBLIC HEALTH COURSE Compulsory 4 + 2 5.0 10.0
54769 TIP262 COMMUNICATION SKILLS -II  Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 0
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):32 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54424 TIP315 BLOOD - CIRCULATION COURSE Compulsory 4 + 4 6.0 9.0
54423 TIP313 MUSCLE – SKELETON COURSE  Compulsory 3 + 4 5.0 5.0
54422 TIP311 SEMIOLOGY COURSE  Compulsory 8 + 2 9.0 9.0
54425 TIP317 RESPIRATORY COURSE Compulsory 4 + 2 5.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54426 TIP312 DIGESTIVE COURSE  Compulsory 4 + 4 6.0 7.0
54427 TIP314 ENDOCRINE - METABOLISM COURSE Compulsory 4 + 2 5.0 7.0
54428 TIP316 UROGENITAL - REPRODUCTIVE COURSE  Compulsory 4 + 2 5.0 7.0
54429 TIP318 NERVOUS - SENSE - SKIN COURSE  Compulsory 5 + 2 6.0 7.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.