English

70010-MEDICINE-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
43346 TIP113 CELL SCIENCES COURSE -II Compulsory 9 + 2 10.0 11.0
43339 TIP111 CELL SCIENCES COURSE -I Compulsory 8 + 2 9.0 9.0
47936 TIPSK1 1ST GRADE COMMITTEE COURSES Compulsory 35 + 8 38.0 40.0
Total ECTS Credit (Compulsory):70 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :70

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
47936 TIPSK1 1ST GRADE COMMITTEE COURSES Compulsory 35 + 8 38.0 40.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8783 BIL102 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
74286 TIPSK31 3RDYEAR COMMITTEE COURSES Compulsory 36 + 22 47.0 58.0
74285 TIPSK21 2ND GRADE COMMITTEE COURSES Compulsory 47 + 18 54.0 58.0
67208 TIP120 CELL SCIENCES COURSE-IV Compulsory 6 + 2 7.0 10.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
67207 TIP118 CELL SCIENCES COURSE-III Compulsory 6 + 2 7.0 10.0
Total ECTS Credit (Compulsory):186 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :186

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
47937 TIPSK2 2ND GRADE COMMITTEE COURSES Compulsory 47 + 18 54.0 56.0
67200 TIP223 NERVOUS SYSTEM COURSE Compulsory 5 + 2 6.0 12.0
67199 TIP221 RESPIRATORY SYSTEM COURSE Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
67198 TIP219 CARDIOVASCULAR AND HEMATOPOIETIC SYSTEM COURSE Compulsory 4 + 2 5.0 11.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 0
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):84 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
47937 TIPSK2 2ND GRADE COMMITTEE COURSES Compulsory 47 + 18 54.0 56.0
67203 TIP224 PUBLIC HEALTH COURSE Compulsory 4 + 2 5.0 10.0
67202 TIP222 ENDOCRIN AND UROGENITAL SYSTEM COURSE Compulsory 4 + 2 5.0 11.0
67201 TIP220 GASTROINTESTINAL SYSTEM AND METABOLISM COURSE Compulsory 3 + 2 4.0 9.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 0
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):86 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54422 TIP311 SEMIOLOGY COURSE  Compulsory 8 + 2 9.0 9.0
54423 TIP313 MUSCLE – SKELETON COURSE  Compulsory 3 + 4 5.0 5.0
54424 TIP315 BLOOD - CIRCULATION COURSE Compulsory 4 + 4 6.0 9.0
54425 TIP317 RESPIRATORY COURSE Compulsory 4 + 2 5.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
67205 TIP322 NERVOUS - SENSE - SKIN COURSE  Compulsory 5 + 2 6.0 8.0
67204 TIP320 ENDOCRINE - METABOLISM COURSE Compulsory 4 + 2 5.0 8.0
57028 TIP316-13 PUBLIC HEALTH Compulsory 0 + 0 0.0 0.0
54426 TIP312 DIGESTIVE COURSE  Compulsory 4 + 4 6.0 7.0
54428 TIP316 UROGENITAL - REPRODUCTIVE COURSE  Compulsory 4 + 2 5.0 7.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
77157 TIP405 GENEL CERRAHİ STAJI Compulsory 5 + 4 7.0 7.0
77158 TIP407 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI Compulsory 6 + 3 8.0 8.0
58118 TIP401 INTERNAL MEDICINE INTERNSHIP Compulsory 10 + 10 15.0 15.0
77160 TIP408 KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ VE KLİNİK FARMAKOLOJİ STAJI Compulsory 5 + 4 7.0 7.0
77159 TIP406 KARDİYOLOJİ STAJI Compulsory 6 + 3 8.0 8.0
58120 TIP402 CHILD HEALTH AND DISEASES INTERNSHIP Compulsory 10 + 10 15.0 15.0
Total ECTS Credit (Compulsory):60 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :60

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58118 TIP401 INTERNAL MEDICINE INTERNSHIP Compulsory 10 + 10 15.0 15.0
58120 TIP402 CHILD HEALTH AND DISEASES INTERNSHIP Compulsory 10 + 10 15.0 15.0
77160 TIP408 KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ VE KLİNİK FARMAKOLOJİ STAJI Compulsory 5 + 4 7.0 7.0
77158 TIP407 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI Compulsory 6 + 3 8.0 8.0
77157 TIP405 GENEL CERRAHİ STAJI Compulsory 5 + 4 7.0 7.0
77159 TIP406 KARDİYOLOJİ STAJI Compulsory 6 + 3 8.0 8.0
Total ECTS Credit (Compulsory):60 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :60

5. Year Fall ( Ninth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
77150 TIP513 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ-FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON STAJI Compulsory 5 + 4 7.0 7.0
77154 TIP514 RADYOLOJİ VE NÜKLEER TIP-PLASTİK CERRAHİ-ÜROLOJİ STAJI Compulsory 6 + 4 8.0 8.0
77149 TIP511 GÖZ-KULAK BURUN BOĞAZ-DERMATOLOJİ STAJI Compulsory 5 + 4 7.0 7.0
77151 TIP515 NÖROLOJİ-BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ STAJI Compulsory 7 + 3 8.0 8.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

5. Year Spring ( Tenth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
77156 TIP518 ENFEKSİYON HASTALIKLARI-ADLİ TIP STAJI Compulsory 5 + 4 7.0 7.0
77155 TIP516 GÖĞÜS HASTALIKLARI-GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI Compulsory 6 + 4 8.0 8.0
77152 TIP517 ERİŞKİN-ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİ STAJI Compulsory 6 + 3 8.0 8.0
77153 TIP512 ÇOCUK CERRAHİSİ-ANESTEZİ VE REANİMASYON STAJI Compulsory 5 + 4 7.0 7.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

6. Year Fall ( en_ebs_bolumdersleri_11 ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58132 TIP601 EMERGENCY INTERNSHIP Compulsory 0 + 20 10.0 10.0
58134 TIP605 PSYCHIATRY INTERNSHIP Compulsory 0 + 10 5.0 5.0
58133 TIP603 INTERNAL MEDICINE INTERNSHIP Compulsory 0 + 20 10.0 10.0
Total ECTS Credit (Compulsory):25 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :25

6. Year Spring ( en_ebs_bolumdersleri_12 ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58144 TIP606 CHILD HEALTH AND DISEASES INTERNSHIP Compulsory 0 + 20 10.0 10.0
58142 TIP602 COMMUNITY HEALTH INTERNSHIP Compulsory 0 + 10 5.0 5.0
58143 TIP604 GYNECOLOGY AND OBSTETRICS INTERNSHIP Compulsory 0 + 20 10.0 10.0
Total ECTS Credit (Compulsory):25 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :25
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.