English

10190-OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10167 ISG121 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
10166 ISG111 MACHINERY AND EQUIPMENT Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
10165 ASG201 EMPLOYMENT AND SOCIAL SECURITY LAW Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10164 AKI101 INTERPERSONAL COMMUNICATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
8827 SSE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9062 YUM102 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
9052 AMT109 MATHEMATICS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
8783 BIL102 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10168 ISG112 EMERGENCY MANAGEMENT Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
10169 ISG122 WARNING SIGNS AND PERSONEL PROTECTIVE EQUIPMENTS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10170 ISG132 FIRST AID Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10172 ISG142 ERGONOMICS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1019 ING201 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10369 YUM201 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
12429 ISG213 CHEMICAL SUBSTANCES AND THEIR HAZARDS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
12430 ISG223 FIRE PROTECTION METHODS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
12434 ISG263 OCCUPATIONAL DISEASES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12433 ISG253 ENVIRONMENTAL PROTECTION AND RESCUE INFORMATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12431 ISG233 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LEGISLATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
12432 ISG243 ELECTRICAL WORKING SAFETY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
12424 ISG254 OCCUPATIONAL SAFETY EDUCATION METHODS Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
12428 ISG234 RISK ANALYSIS AND METHODS IN WORKPLACES Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
1027 ING202 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10375 YUM202 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
10376 GRI201 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12426 ISG214 OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY IN CONSTRUCTION WORKS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12423 ISG264 WORK ACCIDENTS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12425 ISG244 LABOR HYGIENE Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12427 ISG224 OCCUPATIONAL HEALT AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.