English

10181-PRINTING and PRESS TECHNOLOGIES-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9052 AMT109 MATHEMATICS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12477 BYT131 BASIC PRINTING EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12478 BYT135 COLOR INFORMATION Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
12479 BYT133 PRINTING MATERIAL INFORMATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54155 BYT151 NEW MEDIA Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54157 BYT117 WEB DESIGN-I Compulsory 1 + 1 2.0 3.0
54158 BYT115 COMPUTER AIDED GRAPHICS DESIGN-I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
12481 BYT142 TECHNICAL DRAWING Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54160 BYT124 BASIC GRAPHIC DESIGN Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
54159 BYT118 WEB DESIGN-II Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9062 YUM102 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
12482 BYT122 OFFSET PRINTING TECHNOLOGY Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
12480 BYT132 PACKAGING TECHNOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54161 BYT116 COMPUTER AIDED GRAPHICS DESIGN-II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
12493 BYT251 BASIC COMMUNICATION AND PUBLISHING ETHICS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54162 BYT225 TECHNOLOGY OF LEBEL PRODUCTION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54163 BYT215 COMPUTER AIDED GRAPHICS DESIGN-III Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
54164 BYT217 COMPUTER AIDED PACKAGE DESIGN–I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
54165 BYT223 OFFSET PRINTING TECHNOLOGY AND PRINTING COST ACCOUNTS Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
12491 BYT271 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10369 YUM201 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
12495 BYT255 AESTHETICS AND DESIGN Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10376 GRI201 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12499 BYT272 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
12500 BYT252 ADVERTISING DESIGN AND GRAPHIC Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12501 BYT232 PRINTING QUALITY CONTROL Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54166 BYT234 ORGANIZATION OF PRINTING AND PUBLISHING Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
54167 BYT216 COMPUTER AIDED GRAPHICS DESIGN-IV Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
54168 BYT218 COMPUTER AIDED PACKAGE DESIGN-II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
10375 YUM202 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 4
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):26 Total ECTS Credit (Elective) :4 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.