English

10130-GRAPHIC DESIGN-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9845 GRF151 COMPUTER AIDED GRAPHIC DESING-I Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
9846 GRF161 GRAPHIC DESIGN Compulsory 0 + 2 1.0 3.0
9848 GRF171 GRAPHIC DRAWING Compulsory 0 + 2 1.0 4.0
9847 GRF191 TYPOGRAPHY Compulsory 0 + 2 1.0 4.0
9849 GRF111 BASIC ART EDUCATION-I Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
54232 GRF101 PSYCHOLOGY OF VISUAL PERCEPTION Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9062 YUM102 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
9856 GRF132 ART HISTORY - GRAPHIC Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9855 GRF162 GRAPHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
9854 GRF152 COMPUTER AIDED GRAPHIC DESING-II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
9853 GRF192 COMPUTERIZED WRITING DESIGN Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
9852 GRF182 LIGHT AND COLOR INFORMATION Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9851 GRF112 BASIC ART EDUCATION-II Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54234 GRF104 PRINTING TERMINOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10601 GRF253 COMPUTER AIDED GRAPHIC DESING-III Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
10612 GRF243 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10661 GRF273 GRAPHICS AND ANIMATION Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
10664 GRF263 GRAPHIC DESIGN PROJECT-I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
12792 GRF293 WEB DESIGN-I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
12793 GRF233 COMMUNICATION AND ADVERTISING Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10369 YUM201 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
54236 GRF285 DESKTOP PUBLISHING Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10695 GRF244 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10709 GRF264 GRAPHIC DESIGN PROJECT-II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
12794 GRF294 WEB DESIGN-II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
10704 GRF254 ADVANCED COMPUTER GRAPHICS Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
54238 GRF226 NEW MEDIA Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10376 GRI201 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10375 YUM202 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
12795 GRF274 ILLUSTRATION Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.