English

10090-REAL ESTATE and ESTATE MANAGEMENT-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
6981 ORY002 ONLINE EĞİTİM, KÜTÜPHANE, YUK, MEYEK, SEM, SKS VE AREM TANITIMI Compulsory 0 + 0 0.0 0.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8827 SSE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
10384 AYO201 MANAGEMENT AND ORGANIZATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9409 AGE101 GENERAL ECONOMY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9356 AMT101 MATHEMATICS-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12452 EEY121 ENVIRON. SCIENCE AND ENVIRON. PROTECTION LEGISLATION Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
12453 EEY141 LOCAL GOVERNMENTS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9062 YUM102 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
9411 AHU101 GENERAL LAW Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9403 AGM101 GENERAL ACCOUNTING Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
8783 BIL102 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9415 AMT102 MATHEMATICS-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12454 EEY112 HOUSE BUILDING INFORMATION Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12455 EEY132 REAL ESTATE MARKETING Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10369 YUM201 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
12456 EEY223 REAL ESTATE LAW AND COMMERCIAL LAW Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
12458 EEY273 PROPERTY TAXING AND FINANCE Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
12459 EEY263 PROPERTY ASSESSMENT TECHNIQUES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12460 EEY253 URBAN LEGISLATION PRACTICE AND REAL ESTATE LEGISLATION Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
12461 EEY233 REAL ESTATE MANAGEMENT AND COMMISSIONING TECHNIQUES Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12462 EEY283 REAL ESTATE DEVELOPMENT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10368 AET201 E-COMMERCE Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1027 ING202 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10379 MEZ202 GRADUATION PROJECT Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10375 YUM202 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
12464 EEY234 MARKET RESEARCH Compulsory 1 + 2 2.0 6.0
12463 EEY214 LAND AND BUILDING COOPERATION AND BUILDING MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
10376 GRI201 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.