English

09050-SOCIAL WORK-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
77014 SHB113 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL HİZMET Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
16324 SHB109 INTRODUCTION TO SOCIAL WORK Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
16322 SHB105 BASIC CONCEPTS OF LAW Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
16325 SHB111 THE TECHNIQUES OF PREPARATION OF SCIENTIFIC REPORT AND PRESENTATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
16320 SHB101 INTRODUCTION TO SOCIOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
16321 SHB103 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
16330 SHB110 PHILOSOPHY AND CRITICAL THINKING Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
16329 SHB108 SOCIAL PROBLEMS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
16328 SHB106 INTRODUCTION TO TURKEY’S PUBLIC ADMINISTRATION Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8783 BIL102 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
16327 SHB104 ECONOMY Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
16326 SHB102 SOCIAL ANTHROPOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
16331 SHB112 ANALYSIS IN SOCIAL WORK FIELDS Compulsory 1 + 4 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
16334 SHB205 POVERTY AND SOCIAL WORK Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
16333 SHB203 TURKEY’S SOCIETAL CULTURAL AND ECONOMICAL STRUCTURE Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
16336 SHB209 HUMAN RIGHTS AND SOCIAL WORK Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
56314 SHB271 HUMAN BEHAVIOUR AND SOCIAL ENVIRONMENT I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
16335 SHB207 REGULATION FOR SOCIAL WORK Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0004 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
16350 SHB206 THE ETHIC OF SOCIAL WORK Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
57281 SHB230 HUMAN BEHAVIOURS AND SOCIAL ENVIRONMENT II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
57282 SHB232 INTRODUCTION TO GENERALISTIC SOCIAL WORK IMPLEMENTATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
16358 SHB216 SOCIETAL IDENTITY AND SOCIAL WORK Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
78480 SHB228 GÖRÜŞME TEKNİKLERİ VE RAPORLAMA Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
16365 SHB305 FIELD IMPLEMENTATIONS OF SOCIAL WORK I Compulsory 2 + 6 5.0 5.0
32937 SHB329 STATISTICS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
32936 SHB331 RESERACH IN SOCIAL WORK Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
56315 SHB371 SOCIAL WORK THEORY AND PRACTICE I: SOCIAL WORK WITH INDIVIDUALS AND FAMILIES Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 15
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0004 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):15 Total ECTS Credit (Elective) :15 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
57283 SHB324 THE HYPOTHESIS AND IMPLEMENATIONS OF SOCIAL WORK II: SOCIAL WORK WITH GROUPS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
16378 SHB304 SOCIAL POLICY AND PLANNING Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
16379 SHB306 RESEARCH IMPLEMENTATION IN SOCIAL WORK I Compulsory 1 + 6 4.0 6.0
16380 SHB308 ADMINISTRATION IN SOCIAL WORK Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
78482 SHB356 İSTATİSTİK -II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
16389 SHB403 THE RESEARCH IMPLEMENATION IN SOCIAL WORK II Compulsory 1 + 6 4.0 5.0
16390 SHB405 FIELD IMPLEMENATION IN SOCIAL WORK II Compulsory 2 + 6 5.0 5.0
56316 SHB431 SOCIAL WORK THEORY AND PRACTICE III: SOCIAL WORK WITH ORGANISATIONS AND COMMUNITIES Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 15
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0004 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0005 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):15 Total ECTS Credit (Elective) :15 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
57284 SHB404 SOCIAL WORK PRACTICE Compulsory 2 + 28 16.0 27.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.