English

50190-SOCIAL SERVICES-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
16486 SHZ103 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
16487 SHZ105 THE BASIC CONCEPTS OF LAW Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
16488 SHZ107 CIVIL SOCIETY AND SOCIAL SERVICES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
16489 SHZ109 INTRODUCTION TO SOCIAL SERVICES Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
16485 SHZ101 INTRODUCTION TO SOCIOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
16491 SHZ104 ECONOMY Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
16507 SHZ106 COMMUNICATION SKILLS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
16492 SHZ108 SOCIAL PROBLEMS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
16493 SHZ110 SOCIAL SERVICES FOR DISABLED PEOPLE Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8783 BIL102 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
16490 SHZ102 SOCIAL ANTHROPOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
9062 YUM102 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
16508 SHZ203 TURKEY’S SOCIAL, CULTURAL AND ECONOMIC STRUCTURE Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
16509 SHZ205 POVERTY AND SOCIAL SERVICES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
16496 SHZ207 LEGISLATION FOR SOCIAL SERVICES Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
16497 SHZ209 HUMAN RIGHTS AND SOCIAL SERVICES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
17953 SHZ219 SOCIAL SERVICE FOR FAMILY AND CHILDREN Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
17954 SHZ221 PROFESSIONAL ENGLISH -I Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
17955 SHZ217 HUMAN BEHAVIOR AND THE SOCIAL ENVIRONMENT Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10369 YUM201 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
10376 GRI201 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
33071 SHZ232 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
10375 YUM202 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
33070 SHZ224 GENDER AND SOCIAL SERVICES Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
16503 SHZ214 SOCIAL SERVICES ETHICS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
16504 SHZ218 GERONTOLOGICAL SOCIAL SERVICES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
16505 SHZ220 VOLUNTEERING AND SOCIAL RESPONSIBILITY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
16506 SHZ222 DOMESTIC VIOLENCE AND SOCIAL SERVICES INTERVENTION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
33725 SHZ226 SCHOOL SOCIAL SERVICES Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.