English

10010-SHOE DESIGN AND PRODUCTION-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
11203 ATU111 SHOE MATERIAL INFORMATION Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
11205 ATU113 BASIC SHOE TECHNOLOGY Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
11214 ATU115 HISTORICAL DEVELOPMENT OF SHOE AND SAADLERY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
11206 ATU121 DESIGN PROCESS AND COLLECTION PREPARATION-I Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
11210 ATU131 BASIC ART EDUCATION-I Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
11220 ATU136 BASIC ART EDUCATION-II Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
11222 ATU142 BASIC PATTERN MAKING Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
11219 ATU122 DESIGN PROCESS AND COLLECTION PREPARATION-II Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
11218 ATU134 DRAWING TECHNIQUES ON COMPUTER-I Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
11216 ATU132 SHOE FASHION ILLUSTRATION Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9062 YUM102 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
57447 ATU144 FOOT ANATOMY AND PHYSIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1019 ING201 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10369 YUM201 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
11156 ATU217 SHOE TECHNOLOGY Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
11159 ATU233 DRAWING TECHNIQUES ON COMPUTER-II Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
11167 ATU241 PATTERN MAKING ON COMPUTER-I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
11174 ATU223 PRODUCTION DESIGN ON COMPUTER-I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
11177 ATU225 SUPPLIER INDUSTRY PRODUCTION DESIGN ON COMPUTER-I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
11179 ATU227 FASHION RESEARCH METHODS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1027 ING202 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10376 GRI201 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10375 YUM202 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
11187 ATU228 DESIGN PRACTICES Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
11185 ATU226 SUPPLIER INDUSTRY PRODUCTION DESIGN ON COMPUTER-II Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
11184 ATU224 PRODUCT DESIGN ON COMPUTER-II Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
11183 ATU244 PATTERN MAKING ON COMPUTER-II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
11180 ATU252 SHOE MARKETING MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
11189 ATU256 BASIC DESIGN MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.