English

11060-RETAIL SELLING AND STORE MANAGEMENT (UE)-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
14934 BUE101 INFORMATION TECHNOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
14845 AUE101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
14935 IUE101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
14961 PUE101 GENERAL BUSINESS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
14962 PUE103 GENERAL LAW Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
14963 PUE105 BUSINESS MATHEMATICS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
14964 PUE107 GENERAL ECONOMY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
14965 PUE109 INTRODUCTION TO RETAIL AND STORE MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
14939 TUE101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
15356 BUE102 INFORMATION TECHNOLOGY II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
15328 TUE102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
15329 IUE102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
15357 PUE102 BEHAVIORAL SCIENCES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
15358 PUE104 MANAGEMENT AND ORGANIZATION Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
15359 PUE106 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
15360 PUE108 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
15361 PUE110 MARKETING Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
15327 AUE102 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9062 YUM102 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
15385 PUE203 WAREHOUSE AND INVENTORY MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
15386 PUE205 CONSUMER BEHAVIOR Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
15387 PUE207 SALES TECHNIQUES Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
15388 PUE209 EFFECTIVE COMMUNICATION TECHNIQUES Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
15389 PUE211 RETAIL STORE MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
15390 PUE213 COMMERCIAL LAW Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
15384 PUE201 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10369 YUM201 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
15393 PUE206 LAW OF OBLIGATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
15391 PUE202 PROFESSIONAL ENGLISH II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
15394 PUE208 INTERNATIONAL RETAILING Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
15395 PUE210 E-RETAILING Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
15396 PUE212 SALES MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
15397 PUE214 PSYCHOLOGY OF CUSTOMER BASE Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10375 YUM202 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
15392 PUE204 STORE ATMOSPHERE Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.