English

10496-AVIATION GROUND SERVICES-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
14727 HYH121 MATHEMATICS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
14728 HYH111 INTRODUCTION TO GROUND SERVICES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9744 SHK131 INTRODUCTION TO CIVIL AVIATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9411 AHU101 GENERAL LAW Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9380 AGI102 GENERAL BUSINESS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
14726 HYH113 AIRLINE MANAGEMENT AND MARKETING Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
14749 HYH114 PASSANGER SERVICES-I Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
9062 YUM102 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):17 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :17

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
14729 HYH215 PASSENGER SERVICES II Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
14730 HYH213 LOCATION SERVICES AND RAMP-II Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
14731 HYH201 AVIATION ENGLISH-I Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
14732 HYH221 NAVIGATION AND HELPERS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10270 AIK202 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10369 YUM201 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
15000 HYH212 AIR TERMINAL PLANNING AND MANAGEMENT Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
15001 HYH222 INTERNATIONAL AIR LAW Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
15002 HYH232 STRATEGIC MANAGEMENT IN AVIATION Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
15003 HYH202 AVIATION ENGLISH II Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
15004 HYH242 AIR TRAFFIC RULES Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10375 YUM202 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.