English

50170-MEDICAL AND BUSINESS DOCUMENTATION-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
14586 SMY111 MEDICAL TERMINOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
14967 TDS111 HEALTH COMMUNICATION AND COMMUNICATION SKILLS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
14968 TDS113 MEDICAL DOCUMENTATION -I Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
14969 TDS115 GENERAL MANAGEMENT  Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
14970 TDS117 STATISTICAL DATA ANALYSIS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
37865 SMY117 INTRODUCTION TO ANATOMY AND PHYSLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
14588 SMY115 GENERAL MICROBIOLOGY Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8783 BIL102 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9062 YUM102 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
14987 TDS112 BEHAVIORAL SCIENCES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
14988 TDS116 INTRODUCTION TO ACCOUNTING Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
14989 TDS114 MEDICAL DOCUMENTATION -II Compulsory 1 + 2 2.0 5.0
32973 SMY118 ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL SYSTEMS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
14590 SMY114 FIRST AID Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
81124 SMY213 MESLEKİ İNGİLİZCE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
14591 SMY211 PHARMACOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10376 GRI201 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10369 YUM201 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
14977 TDS211 MEDICAL DOCUMENTATION -III Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
14978 TDS213 WRITING TECHNIQUES​ Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
14979 TDS215 TYPING AND FINGER WRITING TECHNIQUES -I Compulsory 0 + 4 2.0 4.0
14980 TDS217 MANAGEMENT AND ORGANIZATION IN HEALTH INSTITUTIONS Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
14981 TDS219 FILING AND ARCHIVING TECHNIQUES​ Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
14982 TDS221 SECRETARY TECHNIQUES AND OFFICE MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
14592 SMY214 MEDICAL LAW AND ETHICS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
14593 SMY216 COMMUNICATIONS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
14984 TDS212 QUALITY MANAGEMENT IN HEALTH INSTITUTIONS Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
14985 TDS216 TYPING AND FINGER WRITING TECHNIQUES -I​I  Compulsory 0 + 4 2.0 10.0
14986 TDS214 INFORMATION OF DISEASES  Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
10375 YUM202 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
81125 SMY218 MESLEKİ İNGİLİZCE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.