English

06050-POLITICAL SCIENCE and INTERNATIONAL RELATIONS (in English)-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9802 MAT133 MATHEMATICS-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9784 BUS107 INTRODUCTION TO BUSINESS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2168 TLL101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9499 PSR121 INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9440 ECO191 INTRODUCTION TO MICROECONOMICS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
9441 LAW192 FUNDAMENTALS OF LAW Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
2471 ENG101 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2185 TLL102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9501 PSR134 HISTORY OF CIVILIZATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9443 ECO192 INTRODUCTION TO MACROECONOMICS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9502 PSR102 INTRODUCTION TO SOCIOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9469 PSR132 INTRODUCTION TO INTERNATIONAL RELATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9503 MAT128 MATHEMATICS-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2472 ENG102 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10416 LAW198 CONSTITUTIONAL LAW Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2170 ATA103 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9504 PSR231 INTERNATIONAL RELATIONS THEORY Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
9505 PSR225 HISTORY OF POLITICAL THOUGHT-I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
9506 PSR221 POLITICAL HISTORY-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9790 IST211 STATISTICS-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8755 SRE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9511 PSR226 HISTORY OF POLITICAL THOUGHT-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9510 PSR224 RESEARCH METHODS IN INTERNATIONAL RELATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
9509 PSR222 POLITICAL HISTORY-II Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
9507 PSR228 FOREIGN POLICY ANALYSIS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2177 ATA104 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9512 LAW292 ADMINISTRATIVE LAW Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10398 YUM303 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
9470 PSR321 TURKISH POLITICAL HISTORY Compulsory 3 + 0 3.0 8.0
9514 LAW391 INTERNATIONAL LAW Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9515 LAW393 INTERNATIONAL PRIVATE LAW Compulsory 3 + 0 3.0 8.0
9516 ECO332 TURKISH ECONOMY Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
10400 YUM304 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9806 PSR407 APPLIED WORKSHOP FOR POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9518 PSR431 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND WORLD POLITICS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
41711 PSR493 INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10395 YUM403 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9522 PSR422 TURKISH FOREIGN POLICY Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
9523 PSR402 DIPLOMATIC CORRESPONDANCE Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
9524 PSR404 APPLIED WORKSHOP FOR POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.