English

06040-ACCOUNTING and FINANCIAL MANAGEMENT-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10184 HUK163 BASIC PRINCIPLES OF LAW Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9750 MAT131 MATHEMATICS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9751 ISL109 INTRODUCTION TO BUSINESS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9044 EKO191 INTRODUCTION TO MICROECONOMICS-I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
8747 MFY191 FINANCIAL ACCOUNTING-I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9045 ISL132 ORGANIZATION THEORY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9046 EKO192 INTRODUCTION TO MACROECONOMICS-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8999 MFY192 FINANCIAL ACCOUNTING-II Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
9033 ISL142 PRINCIPLES OF MARKETING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9756 MAT134 MATHEMATICS FOR BUSINESS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9004 ISL251 OPERATIONS RESEARCH Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9480 ISL263 BUSINESS FINANCE Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
9481 MFY221 END OF TERM ACCOUNTING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9002 HUK288 COMMERCIAL LAW Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2198 IST203 STATISTICS-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8827 SSE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9757 ISL214 BUSINESS COMMUNICATION Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
9769 ISL246 FINANCIAL MARKETS Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
9000 HUK285 LAW OF OBLIGATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
9482 HUK280 TAX LAW Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
9770 ISL248 FINANCIAL MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8765 YUM301 INTERNSHIP I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
9771 MFY333 COST ACCOUNTING Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
9772 MFY335 ACCOUNTING STANDARDS Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8768 YUM302 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
9436 MFY332 MANAGERIAL ACCOUNTING Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
9032 MFY334 ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0002 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10276 MFY449 ACCOUNTING AUDITING Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
10277 MFY459 CORPORATE ACCOUNTING Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
9773 MFY451 APPLIED WORKSHOP FOR ACCOUNTING AND FINANCE-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8771 YUM401 INTERNSHIP III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 10
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
0002 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):20 Total ECTS Credit (Elective) :10 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9483 MFY442 COMPUTER ACCOUNTING Compulsory 3 + 0 3.0 8.0
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9774 MFY452 APPLIED WORKSHOP FOR ACCOUNTING AND FINANCE-II Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 14
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
0002 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):16 Total ECTS Credit (Elective) :14 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.