English

03080-GASTRONOMY AND CULINARY ARTS-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
14123 GMS113 CULTURE AND CUISINE Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8827 SSE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
14121 GMS115 CULTURAL HISTORY- I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
11140 GSF121 ART HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
14122 GMS111 INTRODUCTION TO GASTRONOMY Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
14126 GMS114 BASIC FOOD SCIENCE Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
14124 GMS116 CULTURAL HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
11146 GSF122 ART HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
14125 GMS112 BASIC PRINCIPLES OF NUTRITION Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11240 GSF224 MYTHOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1019 ING201 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
14127 GMS211 GARDE MANGER Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
14128 GMS217 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN THE KITCHEN Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
14129 GMS213 FOOD PROCESSING TECHNIQUES Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
14130 GMS215 KITCHEN PRACTICE-I Compulsory 2 + 4 4.0 8.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
14133 GMS216 KITCHEN PRACTICE-II Compulsory 2 + 4 4.0 8.0
14132 GMS214 PASTRY AND DESSERTS Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
14131 GMS218 FOOD HYGIENE AND SAFETY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
11236 ISL192 INTRODUCTION TO BUSINESS MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1027 ING202 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
11153 GSF223 PSYCHOLOGY OF VISUAL PERCEPTION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8765 YUM301 INTERNSHIP I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
14134 GMS315 KITCHEN PRACTICE-III Compulsory 2 + 4 4.0 8.0
11251 ISL392 INTRODUCTION TO ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 14
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):16 Total ECTS Credit (Elective) :14 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8768 YUM302 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
14140 GMS316 KITCHEN PRACTICE-IV Compulsory 2 + 4 4.0 8.0
16415 GMS326 FOOD&BEVERAGE SERVICES MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 14
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):16 Total ECTS Credit (Elective) :14 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
14148 GMS411 WORLD CUISINE Compulsory 2 + 4 4.0 7.0
9031 ISL232 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8771 YUM401 INTERNSHIP III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 14
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):16 Total ECTS Credit (Elective) :14 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8771 YUM401 INTERNSHIP III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
14155 GMS412 TURKISH CUISINE Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
14154 GMS402 GRADUATION PROJECT Compulsory 2 + 2 3.0 8.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 10
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):20 Total ECTS Credit (Elective) :10 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.