English

05070-ARCHITECTURE-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
81118 MMT117 FUNDAMENTALS OF ARCHITECTURAL DESIGN-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
81120 MMT127 CONSTRUCTION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
42883 MMT101 INTRODUCTION TO ARCHITECTURAL DESIGN -I Compulsory 2 + 6 5.0 8.0
67295 MMT135 INTRODUCTION TO HISTORY AND THEORY OF ARCHITECTURE -I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
67296 MMT177 COMMUNICATION MEDIA -I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
81121 MMT195 FUNDAMENTALS OF VISUAL DESIGN-I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
67300 MMT178 COMMUNICATION MEDIA -II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
81123 MMT196 FUNDAMENTALS OF VISUAL DESIGN-II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
81126 MMT118 FUNDAMENTALS OF ARCHITECTURAL DESIGN-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
81127 MMT128 CONSTRUCTION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
42886 MMT102 INTRODUCTION TO ARCHITECTURAL DESIGN -II Compulsory 2 + 6 5.0 8.0
67302 MMT136 INTRODUCTION TO HISTORY AND THEORY OF ARCHITECTURE -II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
42855 MMT213 METHODS OF ARCHITECTURAL DESIGN -I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
42850 MMT223 CONSTRUCTION TECHNOLOGY -III Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
42851 MMT235 HISTORY AND THEORY OF ARCHITECTURE -I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
42852 MMT237 BUILDING SURVEYING AND DOCUMENTATION Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
42853 MMT291 STRUCTURAL SYSTEMS -I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
42854 MMT201 ARCHITECTURAL DESIGN -I Compulsory 2 + 6 5.0 8.0
42889 MMT275 COMMUNICATION MEDIA -III Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
42861 MMT292 STRUCTURAL SYSTEMS -II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
42860 MMT238 CONSERVATION AND RESTORATION Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
42859 MMT236 HISTORY AND THEORY OF ARCHITECTURE -II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
42858 MMT224 CONSTRUCTION TECHNOLOGY -IV Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
42857 MMT214 METHODS OF ARCHITECTURAL DESIGN -II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
42856 MMT202 ARCHITECTURAL DESIGN -II Compulsory 2 + 6 5.0 8.0
42890 MMT276 COMMUNICATION MEDIA -IV Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
81128 MMT321 BUILDING MATERIALS-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
81129 MMT385 URBAN PLANNING AND DESIGN-I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
42862 MMT301 ARCHITECTURAL DESIGN -III Compulsory 2 + 6 5.0 9.0
42865 MMT325 PHYSICAL ENVIRONMENTAL CONTROL Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
81130 MMT303 HISTORY AND THEORY OF ARCHITECTURE-III Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
80601 STJ301 INTERNSHIP -I Compulsory 0 + 0 0.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 4
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):26 Total ECTS Credit (Elective) :4 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
80638 STJ302 INTERNSHIP -II Compulsory 0 + 0 0.0 2.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
42867 MMT302 ARCHITECTURAL DESIGN -IV Compulsory 2 + 6 5.0 9.0
81133 MMT386 URBAN PLANNING AND DESIGN-II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
81131 MMT322 BUILDING MATERIALS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
81132 MMT304 HISTORY AND THEORY OF ARCHITECTURE-III Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
42870 MMT328 INTEGRATED DESIGN Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 4
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):26 Total ECTS Credit (Elective) :4 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
81149 MMT469 BUILDING ECONOMICS Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
81148 MMT421 WORKING DRAWINGS Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
17492 ISG302 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
42872 MMT401 ARCHITECTURAL DESIGN -V Compulsory 2 + 6 5.0 10.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 7
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):23 Total ECTS Credit (Elective) :7 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
42878 MMT466 PROJECT AND CONSTRUCTION MANAGEMENT Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
42879 MMT468 PROFESSIONAL PRACTICE AND ETHICS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
81158 MMT404 GRADUATION PROJECT Compulsory 1 + 8 5.0 13.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.