English

05060-MECHANICAL ENGINEERING-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9234 FIZ107 PHYSICS -I Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10885 KIM107 GENERAL CHEMISTRY Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10886 MAK111 COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING-I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
10887 MAT151 MATHEMATICS-I Compulsory 4 + 0 4.0 7.0
8827 SSE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10888 MAK114 INTRODUCTION TO MECHANICAL ENGINEERING Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9239 FIZ108 PHYSICS -II Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
10889 MAK112 COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING-II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
10890 MAK116 STATICS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10891 MAT148 MATHEMATICS-II Compulsory 4 + 0 4.0 7.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
34788 MAK227 PRINCIPLES OF ELECTRICAL ENGINEERING Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
38142 MAK235 STATISTICAL DATA ANALYSIS Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
38143 MAK237 STRENGTH OF METARIALS -I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
16015 MAK255 MATERIAL SCIENCE Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10892 MAT153 LINEAR ALGEBRA Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10895 MAK231 TERMODYNAMIC-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
3619 MAK211 DYNAMICS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
38154 MAK242 PROBABILITY Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
15642 MAK264 STRENGTH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
38145 MAK238 DIFFERENTIAL EQUATIONS Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
38144 MAK236 MANUFACTURING PROCESSES-I Compulsory 2 + 1 2.0 3.0
15641 MAK246 THERMODYNAMICS-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
15643 MAK254 ENGINEERING MATERIALS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
15645 MAK256 NUMERICAL METHODS Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
16017 MAK373 FLUID MECHANICS-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
38155 MAK327 MATHEMATICAL APPLICATIONS IN MECHANICAL ENGINEERING Compulsory 1 + 2 2.0 2.0
66854 MAK355 MANUFACTURING PROCESSES II Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
38146 MAK325 HEAT TRANSFER Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
66855 MAK375 SYSTEM DYNAMICS AND CONTROL Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
8765 YUM301 WORK PLACEMENT I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
16018 MAK347 MACHINE ELEMENTS-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10935 MAK342 MACHINE ELEMENTS-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10934 MAK372 FLUID MECHANICS-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
17492 ISG302 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
38156 MAK328 PROJECT MANAGEMENT IN MECHANICAL ENGINEERING Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
17491 YUM305 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 2.0
66858 MAK358 COMPUTATIONAL HEAT AND FLOW ANALYSIS Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
66857 MAK378 PROFESSIONAL ENGLISH Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
66856 MAK364 MECHANICAL VIBRATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 4
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):26 Total ECTS Credit (Elective) :4 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
38157 MAK425 COMPUTER-AIDED ENGINEERING DESIGN Compulsory 1 + 3 4.0 4.0
10941 MAK413 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY-I Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
8771 YUM401 WORK PLACEMENT III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
66860 MAK445 MECHANICAL ENGINEERING GRADUATION PROJECT-I Compulsory 2 + 4 4.0 6.0
66859 MAK443 MECHANICAL AND THERMAL SYSTEM DESIGN Compulsory 3 + 2 4.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 8
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):22 Total ECTS Credit (Elective) :8 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
38147 MAK446 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY-II Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
17494 MAK424 MECHANICAL ENGINEERING GRADUATION PROJECT-II Compulsory 2 + 4 4.0 7.0
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 17
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):13 Total ECTS Credit (Elective) :17 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.