English

05050-INTERIOR DESIGN-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
67314 IMT115 FUNDAMENTALS OF INTERIOR DESIGN -I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
67304 IMT177 COMMUNICATION MEDIA -I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
67276 IMT135 INTRODUCTION TO HISTORY AND THEORY OF INTERIOR DESIGN-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
67315 IMT125 BUILDING TECHNOLOGY IN INTERIOR DESIGN -I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
67297 MMT193 FUNDAMENTALS OF VISUAL DESIGN Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
42846 MMT173 GEOMETRY -I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
42908 IMT101 INTRODUCTION TO INTERIOR DESIGN -I Compulsory 2 + 6 5.0 8.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
42912 IMT102 INTRODUCTION TO INTERIOR DESIGN -II Compulsory 2 + 6 5.0 8.0
42849 MMT174 GEOMETRY -II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
67305 IMT178 COMMUNICATION MEDIA -II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
42848 MMT192 INTRODUCTION TO STRUCTURAL SYSTEMS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
67316 IMT116 FUNDAMENTALS OF INTERIOR DESIGN -II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
67317 IMT136 INTRODUCTION TO HISTORY AND THEORY OF INTERIOR DESIGN-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
42915 IMT124 BUILDING TECHNOLOGY IN INTERIOR DESIGN -II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
42916 IMT201 INTERIOR DESIGN -I Compulsory 2 + 6 5.0 8.0
42917 IMT213 METHODS OF INTERIOR DESIGN -I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
42918 IMT223 BUILDING TECHNOLOGY IN INTERIOR DESIGN -III Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
42919 IMT235 HISTORY AND THEORY OF INTERIOR DESIGN -I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
42920 IMT237 BUILDING SURVEYING AND DOCUMENTATION Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
42921 IMT227 BUILDING MATERIALS IN INTERIOR DESIGN -I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
42928 IMT228 BUILDING MATERIALS IN INTERIOR DESIGN -II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
42923 IMT202 INTERIOR DESIGN -II Compulsory 2 + 6 5.0 8.0
42924 IMT214 METHODS OF INTERIOR DESIGN -II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
42925 IMT224 BUILDING TECHNOLOGY IN INTERIOR DESIGN -IV Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
42926 IMT236 HISTORY AND THEORY OF INTERIOR DESIGN -II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
42927 IMT238 RESTORATION Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
42933 IMT315 FORM, SPACE AND ORDER Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
42932 IMT335 HISTORY AND THEORY OF INTERIOR DESIGN -III Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
42930 IMT301 INTERIOR DESIGN -III Compulsory 2 + 6 5.0 9.0
42866 YUG301 INTERNSHIP -I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
42934 IMT351 FURNITURE DESIGN -I Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
42938 IMT336 HISTORY AND THEORY OF INTERIOR DESIGN -IV Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
42939 IMT316 FORM, LIGHT AND COLOR Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
42940 IMT328 INTEGRATED DESIGN Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
42871 YUG302 INTERNSHIP -II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
42931 IMT302 INTERIOR DESIGN -IV Compulsory 2 + 6 5.0 9.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
42946 IMT429 WORKING DRAWINGS Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
42944 IMT401 INTERIOR DESIGN -V Compulsory 2 + 6 5.0 10.0
17492 ISG302 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
42945 IMT465 COST CONTROL IN INTERIOR DESIGN Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
42953 IMT468 PROFESSIONAL PRACTICE AND ETHICS IN INTERIOR DESIGN Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
42952 IMT466 PROJECT AND CONSTRUCTION MANAGEMENT IN INTERIOR DESIGN Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
42951 IMT402 GRADUATION PROJECT Compulsory 0 + 8 4.0 10.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.