English

05040-FOOD ENGINEERING-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
4030 MAK103 COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING-I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
9234 FIZ107 PHYSICS -I Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
10827 GDM111 GENERAL CHEMISTRY Compulsory 3 + 2 4.0 5.0
10828 MAT149 MATHEMATICS-I Compulsory 3 + 2 4.0 7.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8827 SSE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10831 GDM122 INTRODUCTION TO FOOD ENGINEERING Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10832 MAT147 MATHEMATICS-II Compulsory 3 + 2 4.0 7.0
10829 GDM112 ANALYTICAL CHEMISTRY Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
9239 FIZ108 PHYSICS -II Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
10830 GDM114 INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10835 GDM211 FOOD CHEMISTRY-I Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
10833 GDM217 FLUID MECHANICS Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10838 GDM215 STOICHIOMETRY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10837 GDM213 ORGANIC CHEMISTRY Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
10834 MAT223 DIFFERENTIAL EQUATIONS Compulsory 4 + 0 4.0 4.0
10836 GDM251 TECHNICAL ENGLISH Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10839 GDM216 INSTRUMENTAL ANALYSIS Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10843 GDM222 THERMODYNAMICS Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
10842 GDM212 STATISTICAL ANALYSIS Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
10840 GDM232 GENERAL MICROBIOLOGY Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
10841 GDM214 FOOD CHEMISTRY-II Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10870 GDM333 BIOTECHNOLOGY Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
10873 GDM327 HEAT AND MASS TRANSFER Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10872 GDM323 UNIT OPERATIONS IN FOOD ENGINEERING-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10871 GDM331 FOOD MICROBIOLOGY Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
8765 YUM301 INTERNSHIP I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10876 GDM326 UNIT OPERATIONS IN FOOD ENGINEERING-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10884 GDM352 PRINCIPLES OF MARKETING Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10874 GDM328 KINETIC REACTIONS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
17492 ISG302 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
17491 YUM305 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 2.0
10875 GDM332 FOOD QUALITY CONTROL Compulsory 2 + 4 4.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
16007 GDM481 PROCESS CONTROL Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10878 GDM415 GRADUATION PROJECT-I Compulsory 0 + 6 3.0 7.0
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10879 GDM421 FOOD ENGINEERING LABORATORY Compulsory 0 + 4 2.0 7.0
8771 YUM401 INTERNSHIP III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 5
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):25 Total ECTS Credit (Elective) :5 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
53992 GDM454 FOOD SAFETY AND SANITATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10880 GDM416 GRADUATION PROJECT-II Compulsory 0 + 6 3.0 7.0
10881 GDM448 FOOD ENGINEERING DESIGN Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.