English

10491-AVIATION TECHNOLOGIES-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
66888 UCT145 DIGITAL ELECTRONIC Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
66887 UCT119 PHYSICS Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
66889 UCT147 AVIATION LEGISLATION Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
66890 UCT149 AIRCRAFT MAINTENANCE PRACTISES-I Compulsory 1 + 4 3.0 5.0
15592 UCT141 MATHEMATICS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
66886 UCT143 ELECTRICAL FUNDAMENTALS Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
66966 UCT124 AEROPLANES AERODYNAMICS, STRUCTURES & SYSTEMS I Compulsory 1 + 3 3.0 4.0
66891 UCT114 GAS TURBINE ENGINES-I Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
66895 UCT154 AIRCRAFT MAINTENANCE PRACTISES-II Compulsory 1 + 4 3.0 3.0
66893 UCT158 AIRCRAFT MATERIAL AND EQUIPMENT Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
66894 UCT130 BASIC AERODYNAMICS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
66896 UCT156 HUMAN FACTORS IN AVIATION Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9062 YUM102 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
16460 UCT283 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
66892 UCT213 GAS TURBINE ENGINES-II Compulsory 1 + 2 2.0 6.0
66964 UCT215 AEROPLANES AERODYNAMICS, STRUCTURES & SYSTEMS II Compulsory 1 + 3 3.0 5.0
66897 ASG121 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
66898 UCT221 AIRCRAFT MAINTENANCE PRACTISES-III Compulsory 1 + 4 3.0 6.0
66899 UCT209 AIRCRAFT PROPELLERS Compulsory 1 + 1 2.0 3.0
10369 YUM201 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
66965 UCT216 AEROPLANES AERODYNAMICS, STRUCTURES & SYSTEMS III Compulsory 1 + 3 3.0 8.0
66900 UCT214 PISTON ENGINES Compulsory 2 + 1 3.0 8.0
16464 UCT284 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
66901 UCT218 GRADUATION PROJECT Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
10375 YUM202 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
10376 GRI201 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.