English

10475-FOOD QUALITY CONTROL ANALYSIS-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11066 ASG108 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8827 SSE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9356 AMT101 MATHEMATICS-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12489 AGK105 GENERAL CHEMISTRY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12490 ALT103 LABORATORY TECHNIQUES Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
12504 AMB105 GENERAL MICROBIOLOGY Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8783 BIL102 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9415 AMT102 MATHEMATICS-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9062 YUM102 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
12074 AGK106 FOOD CHEMISTRY Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
12075 AMB106 FOOD MICROBIOLOGY Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
12076 GKK114 QUALITY AT FRUIT AND VEGETABLE PRODUCTS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12436 ABI108 PRINCIPLES OF NUTRITION Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10369 YUM201 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
12486 GKK223 QUALITY AT DAIRY PRODUCTS Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
1019 ING201 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
12509 GKK227 CEREALS AND PRODUCTS QUALITY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
12510 GKK225 MEAT AND MEAT PRODUCTS QUALITY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
12470 AGS203 FOOD HYGIENE AND SANITATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12471 AGK201 FOOD CODEX AND STANDARDS Compulsory 1 + 0 1.0 2.0
12485 GKK211 ANALYSES OF FRUIT AND VEGETABLE PRODUCTS Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10376 GRI201 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10375 YUM202 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
12512 GKK218 ANALYSIS OF CEREALS AND PRODUCTS Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
12511 GKK216 ANALYSIS OF MEAT AND MEAT PRODUCTS Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
12472 GKK214 MILK AND DAIRY PRODUCTS ANALYSES Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
12469 AOG202 SPECIAL FOOD TECHNOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12468 AGA204 FOOD ADDITIVES AND ANALYSIS Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
1027 ING202 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.