English

02080-SOCIOLOGY-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8775 SOS111 INTRODUCTION TO SOCIOLOGY- I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
81159 SOS117 HISTORY OF SOCIOLOGY-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8776 SOS121 METHOD IN SOCIAL SCIENCES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
81161 SOS119 INTRODUCTION TO ANTHROPOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
81162 SOS123 INTRODUCTION TO PHILOSOPHY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8783 BIL102 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
83094 SOS124 STATISTICS IN SOCIAL SCIENCES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8779 SOS112 INTRODUCTION TO SOCIOLOGY- II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
81165 SOS110 HISTORY OF SOCIOLOGY-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
81167 SOS116 HISTORY OF PHILOSOPHY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
81171 SOS120 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8789 SOS241 FAMILY SOCIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
9334 SOS215 GENDER SOCIOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8790 SOS213 SOCIAL STRUCTURE IN TURKEY-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8788 SOS235 TURKISH SOCIOLOGISTS AND THEIR WORKS-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8787 SOS233 HISTORICAL SOCIOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8786 SOS211 GENARAL SOCIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
8785 SOS231 INTRODUCTION TO ANTHROPOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8784 SOS221 CONTEMPORARY SOCIOLOGY THEORIES-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
12983 SOS236 RELIGION SOCIOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
8792 SOS232 TURKISH SOCIOLOGISTS AND THEIR WORKS-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8796 SOS214 SOCIAL STRUCTURE IN TURKEY-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
12982 SOS238 TURKISH SOCIOLOGY SEMINAR- I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
12981 SOS234 CONTEMPORARY SOCIOLOGY THEORIES-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8793 SOS222 SOCIAL ANTHROPOLOGY Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
12980 SOS224 CULTURE SOCIOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8791 SOS212 SOCIOLOGY OF INDUSTRY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8799 SOS315 RURAL SOCIOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8800 SOS341 OTTOMAN TURKISH TEXT READING-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
8765 YUM301 WORK PLACEMENT I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
8801 SOS331 TURKISH ECONOMIC HISTORY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
33574 SOS321 TURKISH SOCIOLOGY SEMINAR-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8768 YUM302 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
9349 SOS328 OTTOMAN TEXT READING-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
16996 SOS346 GENERAL PSYCHOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
16997 SOS344 SYSTEMATICAL THOUGHT AND LOGIC Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
33578 SOS358 POLITICAL SOCIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
33579 SOS336 SOCIAL STRATIFICATION Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
33583 SOS427 COMMUNICATION SOCIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
33584 SOS429 EXPERIMENTAL SOCIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
17000 SOS443 CRITICAL THOUGHT APPLICATIONS AND LOGIC Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8771 YUM401 WORK PLACEMENT III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
8815 SOS441 SPECIALIZATION SEMINAR-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 15
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):15 Total ECTS Credit (Elective) :15 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
46671 SOS478 LOGIC ANALITICS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
33590 SOS438 SOCIAL PSYCHOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
46672 SOS480 DRAMA TECHNICS IN PSHYCOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 20
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0004 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):10 Total ECTS Credit (Elective) :20 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.