English

07060-TV NEWS AND TV PROGRAM MAKING-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10544 RTS121 CINEMATOGRAPHY TECHNIQUES Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10274 PSR193 INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8823 ILF111 INTRODUCTION TO COMMUNICATION SCIENCES Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8824 ILF131 SOCIOLOGY OF COMMUNICATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10546 RTS222 EDITING Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8783 BIL102 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8828 ILF132 COMMUNICATION AND PHILISOPHY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9946 HUK161 BASIC PRINCIPLES OF LAW Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
62980 GZC112 NEWS WRİTİNG TECHNİQUES Compulsory 2 + 1 3.0 7.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
63135 RTS219 LIGHT AND LIGHTING Compulsory 1 + 2 2.0 5.0
8834 ILF213 MEDIA LITERACY Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
8835 ILF235 RESEARCH METHODS IN COMMUNICATION Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
10278 EKO297 INTRODUCTION TO ECONOMICS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
62983 HUK221 COMMUNICATION LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
61809 ILF231 HISTORY OF COMMUNICATION Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8837 ILF232 POLITICAL COMMUNICATION Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
8890 THP222 PROGRAM WRITING FOR TELEVISION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8891 THP224 TYPES OF TV PROGRAMMES Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
61824 ILF222 SOCİAL PSYCHOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
68632 RTS228 RADYO TELEVİZYON HABERCİLİĞİ Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
61811 ILF226 COMMUNİCATİON THEORİES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
63408 RTS313 TELEVISION PROGRAM MAKING Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
63142 THP375 COMPARATIVE BROADCASTING SYSTEMS AND ETHICS ON BROADCASTING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8765 YUM301 INTERNSHIP I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 15
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):15 Total ECTS Credit (Elective) :15 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
63149 THP370 MEDIA ECONOMICS AND MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
8895 THP322 PRODUCTION AND DIRECTION ON TV Compulsory 1 + 2 2.0 5.0
8768 YUM302 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 15
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):15 Total ECTS Credit (Elective) :15 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8898 THP421 TV PROGRAMME ANALYSIS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8884 ILF411 GRADUATION PROJECT Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
63150 THP471 NEW MEDIA AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8771 YUM401 INTERNSHIP III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
61817 ILF404 WORK HEALTH AND SAFETY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
63154 THP470 APPLIED DIGITAL PUBLISHING Compulsory 0 + 2 1.0 6.0
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 20
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0004 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0005 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):10 Total ECTS Credit (Elective) :20 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.