English

07050-ADVERTISEMENT-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8823 ILF111 INTRODUCTION TO COMMUNICATION SCIENCES Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8824 ILF131 SOCIOLOGY OF COMMUNICATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8826 REK121 INTRODUCTION TO ADVERTISING Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10274 PSR193 INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8828 ILF132 COMMUNICATION AND PHILISOPHY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9946 HUK161 BASIC PRINCIPLES OF LAW Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
8783 BIL102 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
62979 REK112 VISUAL PERCEPTION İN ADVERTISING Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
62982 REK114 ADVERTISING AND PERSUASION Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
61809 ILF231 HISTORY OF COMMUNICATION Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
62983 HUK221 COMMUNICATION LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
10278 EKO297 INTRODUCTION TO ECONOMICS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8834 ILF213 MEDIA LITERACY Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
8836 REK221 THE FUNDAMENTALS OF MARKETING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8835 ILF235 RESEARCH METHODS IN COMMUNICATION Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
68639 REK224 ADVERTISING COPYWRITING Compulsory 1 + 2 2.0 6.0
8837 ILF232 POLITICAL COMMUNICATION Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
61824 ILF222 SOCİAL PSYCHOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
61811 ILF226 COMMUNİCATİON THEORİES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8842 GZC224 PHOTOGRAPHY PRACTICES Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
8841 REK234 PUBLIC RELATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
62986 REK325 ETHICS AND ADVERTISING Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8878 REK321 ADVERTISEMENT DESIGN Compulsory 1 + 2 2.0 7.0
8765 YUM301 INTERNSHIP I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
62985 REK313 CREATIVE STRATEGIES AND CREATIVITY IN ADVERTISING Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
16976 REK316 ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8880 REK322 ADVERTISEMENT DESIGN PRACTICES Compulsory 1 + 2 2.0 6.0
8768 YUM302 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
8881 REK324 MEDIA PLANNING AND PURCHASING Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8771 YUM401 INTERNSHIP III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
61817 ILF404 WORK HEALTH AND SAFETY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
62991 REK415 ADVERTISING ANALYSIS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 16
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0004 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):14 Total ECTS Credit (Elective) :16 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8883 REK422 ADVERTISING CAMPAIGNS AND PLANNING Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
8884 ILF411 GRADUATION PROJECT Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 20
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0004 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0005 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):10 Total ECTS Credit (Elective) :20 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.