English

09030-HEALTH CARE MANAGMENT-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9558 PSI121 BEHAVIORAL SCIENCES Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9946 HUK161 BASIC PRINCIPLES OF LAW Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9557 EKO193 FUNDAMENTALS OF ECONOMICS-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9556 SKY131 FUNDAMENTALS OF BUSINESS Compulsory 4 + 0 4.0 7.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9559 MFY198 INTRODUCTION TO ACCOUNTING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9561 SKY132 BUSINESS MATHEMATICS IN HEALTH CARE Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
9562 ISL194 MANAGEMENT AND ORGANIZATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8783 BIL102 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9563 SKY134 HEALTH COMMUNICATION AND COMMUNICATION SKILLS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9560 EKO194 FUNDAMENTALS OF ECONOMICS-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
17844 SKY343 HEALTH SERVICES MANAGEMENT - I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
9564 IST209 BIOSTATISTICS Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9568 SKY239 COST ACCOUNTING IN HEATH CARE ORGANIZATIONS Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
9565 SKY233 HEALTH ECONOMICS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
17838 SKY243 DISEASE INFORMATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 5
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):25 Total ECTS Credit (Elective) :5 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9571 SKY236 MANAGEMENT IN HEALTH CARE ORGANIZATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9569 SKY232 RESEARCH METHODS Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
9570 SKY234 INFORMATION TECHNOLOGY IN HEALTH CARE Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
9572 SKY238 MEDICAL DOCUMENTATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9576 SKY337 INFORMATION MANAGEMENT IN HEALTH CARE Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9573 SKY331 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR IN HEALTH CARE ORGANIZATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9575 SKY335 HEALTH POLICY AND PLANNING Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
9574 SKY333 FINANCIAL MANAGEMENT IN HEALTH CARE ORGANIZATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0002 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9580 SKY338 QUANTITATIVE TECHNIQUES IN HEALTH CARE Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
9578 SKY334 MARKETING MANAGEMENT IN HEATH CARE Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9577 SKY332 HUMAN RESOURCES IN HEALTH CARE Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9579 SKY336 EPIDEMIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
8765 YUM301 INTERNSHIP I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0002 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9581 HUK483 HEALTH LAW AND LEGISLATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9583 SKY435 ETHICS IN HEALTH MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
9584 SKY437 QUALITY MANAGEMENT IN HEALTH CARE SERVICES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8768 YUM302 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
9582 SKY433 STRATEGIC MANAGEMENT IN HEALTH CARE Compulsory 3 + 0 4.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9585 SKY432 GRADUATION PROJECT Compulsory 0 + 0 0.0 10.0
9587 SKY436 GUIDED STUDY AND FEEDBACK TIME OF PRACTICE Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
9625 YUM402 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9586 SKY434 ENVIRONMENT AND SOCIAL RESPONSIBILITY IN HEALTH CARE Compulsory 1 + 2 2.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.