English

09020-CHILD DEVELOPMENT-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
66544 COG127 PHYSIOLOGY Compulsory 2 + 0 3.0 3.0
66543 COG125 ANATOMY Compulsory 2 + 0 3.0 4.0
11139 PSI125 PSYCHOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8827 SSE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
9627 COG121 INTRODUCTION TO CHILD DEVELOPMENT AND EDUCATION Compulsory 4 + 0 4.0 9.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
13599 COG132 MEDICAL BIOLOGY AND GENETICS Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
13601 COG134 MATERNAL AND CHILD HEALTH Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
9630 COG124 DEVELOPMENT IN INFANCY Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
13600 COG126 FAMILY AND LIFE DYNAMICS Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9633 SOS102 SOCIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8783 BIL102 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
13602 COG211 INTRODUCTION TO SPECIAL EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
77058 COG235 FIRST AID Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
13604 COG231 MOTHER AND CHILD NUTRITION Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
13603 COG229 PHYSICAL DEVELOPMENT AND MOTOR DEVELOPMENT Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9638 COG227 COGNITIVE DEVELOPMENT AND LANGUAGE DEVELOPMENT Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9636 COG225 CHILDREN'S LITERATURE Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
9635 COG223 DEVELOPMENT AT EARLY CHILDHOOD AND SCHOOL STAGE Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
9634 COG221 PLAY DEVELOPMENT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9648 COG232 NEUROLOGICAL DEVELOPMENT Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9649 COG234 DEVELOPMENT IN ADOLESCENCE Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
9644 COG226 SOCIAL AND EMOTIONAL DEVELOPMENT Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
13606 COG212 DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9643 COG224 DRAMA IN EDUCATION Compulsory 1 + 2 2.0 5.0
9647 COG228 PROGRAM DEVELOPMENT IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9641 COG222 ART AND CREATIVITY AT CHILDHOOD Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
13608 COG331 DEVELOPMENTAL PSYCHOPATHOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
47066 COG335 MATH EDUCATION IN EARLY CHILLDHOOD Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
47065 COG319 SCIENCE EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
13607 COG333 BIOSTATISTICS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
13609 COG342 PRESCHOOL PRACTICE Compulsory 0 + 8 4.0 7.0
66545 COG337 EARLY INTERVENTION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
13625 COG354 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
13626 COG332 CHILDREN'S HOSPITAL AND HEALTH CARE Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
13629 COG344 SPECIAL EDUCATION PRACTICE Compulsory 0 + 8 4.0 7.0
9662 COG322 BEHAVIOR PROBLEMS AND BEHAVIORAL MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
13628 COG312 INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAMS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
47081 COG336 CHILD HEALTH AND DISEASES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9670 COG423 APPROACHES TO EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND COMPARATIVE STUDIES Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
13631 COG441 HOSPITAL AND HEALTH CARE PRACTICE Compulsory 0 + 8 4.0 7.0
47074 COG439 INCLUSIVE AND SUPPORT SPECIAL EDUCATION SERVICES Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
47073 COG431 DEVELOPMENT EVALUATION AND OBSERVATION  Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9671 COG425 FAMILY COUNSELING Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
13633 COG454 MANAGEMENT OF SERVICE ORGANIZATIONS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
13635 COG444 SPECIALIZED FIELD PRACTICE Compulsory 0 + 8 4.0 7.0
47083 COG450 CHILD RIGHTS AND CHILD LAW Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9684 COG432 PROFESSIONAL ETHICS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
78415 COG498 GRADUATION PROJECT Compulsory 1 + 2 2.0 8.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.