English

09010-AUDIOLOGY-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54376 ODY127 INTRODUCTION TO VOCATIONAL ENGLISH IN AUDIOLOGY -I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
54377 ODY133 SIGN LANGUAGE -I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
54288 ODY125 ACOUSTIC BIOPHYSICS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54286 ODY123 HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY / HEARING, SPEECH AND VESTIBULAR SYSTEM HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54280 ODY119 ANATOMY / HEARING, SPEECH AND VESTIBULAR SYSTEM ANATOMY Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
54283 ODY121 PHYSIOLOGY / HEARING, SPEECH AND VESTIBULAR SYSTEM PHYSIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54297 ODY136 SYSTEMIC DISEASES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54294 ODY130 MEDICAL BIOLOGY AND GENETICS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8783 BIL102 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54298 ODY138 CLINICAL PRACTICE Compulsory 0 + 4 2.0 4.0
54385 ODY144 SIGN LANGUAGE -II Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
54384 ODY134 INTRODUCTION TO VOCATIONAL ENGLISH IN AUDIOLOGY -II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
54295 ODY132 MEDICAL BIOCHEMISTRY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54304 ODY223 INTRODUCTION TO ELECTROPHYSIOLOGY Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
54305 ODY225 OTORHINOLARYNGOLOGIC DISEASES -I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54306 ODY227 FUNDAMENTAL AUDIOLOGICAL PRINCIPLES  Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54307 ODY239 HEARING AIDS -I Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
54310 ODY241 AUDITORY DIAGNOSTIC TESTS -I Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
54311 ODY229 LANGUAGE AND SPEECH DEVELOPMENT Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54313 ODY233 CLINICAL PRACTICE -I Compulsory 0 + 8 4.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54386 ODY246 HEARING AIDS -II Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
54316 ODY230 AUDITORY DIAGNOSTIC TESTS –II AND REPORTING  Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
54317 ODY234 INSTRUMENTATION AND CALIBRATION Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
54387 ODY232 ELECTROPHYSICAL EVALUATION AND REPORTING Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
54318 ODY236 CLINICAL PRACTICE -II Compulsory 0 + 8 4.0 4.0
54315 ODY226 OTORHINOLARYNGOLOGIC DISEASES -II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54320 ODY321 VESTIBULAR SYSTEM DISEASES Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54380 ODY323 PEDIATRIC AUDIOLOGY Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
54381 ODY327 AUDITORY REHABILITATION Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
54323 ODY341 NEUROLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54390 ODY333 CLINICAL PRACTICE - SUMMER INTERSHIP Compulsory 0 + 0 0.0 2.0
54382 ODY335 CLINICAL PRACTICE -III Compulsory 0 + 8 4.0 4.0
54322 ODY339 OTOSCOPY AND EAR MOLD Compulsory 1 + 2 2.0 2.0
54321 ODY325 AUDITORY IMPLANTS -I  Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54328 ODY330 VESTIBULAR SYSTEM EVALUATION AND REPORTING Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
54327 ODY328 VESTIBULAR SYSTEM REHABILITATION Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
54329 ODY332 AUDITORY IMPLANTS -II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
54330 ODY334 CENTRAL AUDITORY PROCESSING Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
54331 ODY336 INDUSTRIAL AUDIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54332 ODY340 CLINICAL PRACTICE -IV Compulsory 0 + 8 4.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54336 ODY433 CLINICAL PRACTICE – LABORATORY -I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
54335 ODY427 GRADUATION PROJECT -I Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
54394 ODY425 APPLICATION BOISTATISTCS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54395 ODY431 CLINICAL PRACTICE - SUMMER INTERNSHIP Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
54396 ODY435 CLINICAL PRACTICE FIELD -I Compulsory 0 + 24 0.0 5.0
54393 ODY423 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54398 ODY460 CLINICAL PRACTICE FIELD -II Compulsory 0 + 24 0.0 8.0
54340 ODY458 CLINICAL PRACTICE – LABORATORY -II Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54339 ODY452 GRADUATION PROJECT -II Compulsory 1 + 2 2.0 5.0
54338 ODY450 APPLICATION BOISTATISTCS -II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.