English

02060-TURKISH LANGUAGE and LITERATURE-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9361 TDE115 INTRODUCTION TO NEW TURKISH LITERATURE-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9357 TDE113 INTRODUCTION TO CLASSICAL TURKISH LITERATURE-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
17485 TDE123 TURKISH COMPOSITION-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
17486 TDE125 TURKISH GRAMMAR-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
17487 TDE127 OTTOMAN TURKISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
17488 TDE129 PERIODICAL AND LITERATURE Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9366 TDE116 INTRODUCTION TO NEW TURKISH LITERATURE-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
8783 BIL102 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9362 TDE114 INTRODUCTION TO CLASSICAL TURKISH LITERATURE-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8827 SSE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
9365 TDE120 TURKISH GRAMMAR-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
17490 TDE126 TEXTS OF OTTOMAN TURKISH Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
17489 TDE124 TURKISH COMPOSITION-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9363 TDE118 OTTOMAN TURKISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
17524 TDE233 TURKISH GRAMMAR-III Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
17522 TDE231 CLASSICAL TURKISH LITERATURE-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
17520 TDE229 NEW TURKISH LITERATURE-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9368 TDE237 OLD ANATOLIAN TURKISH-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
4116 TDE215 HISTORY OF TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9370 TDE227 OTTOMAN TURKISH-III Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9823 TDE221 INTRODUCTION TO FOLKLORE Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
34186 TDE245 BUSINESS ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 2.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
33724 TDE240 BUSINESS ENGLISH-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
9374 TDE228 OTTOMAN TURKISH-IV Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9825 TDE224 INTRODUCTION TO FOLK LITERATURE Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
4117 TDE216 HISTORY OF TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9372 TDE238 OLD ANATOLIAN TURKISH-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
17537 TDE222 NEW TURKISH LITERATURE-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
17543 TDE234 TURKISH GRAMMAR-IV Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
17544 TDE236 CLASSICAL TURKISH LITERATURE-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11925 TDE335 CLASSICAL TURKISH LITERATURE-III Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
17550 TDE337 NEW TURKISH LITERATURE-III Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
34187 TDE357 FOLK LITERATURE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8765 YUM301 INTERNSHIP I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 16
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0004 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):14 Total ECTS Credit (Elective) :16 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11926 TDE332 CLASSICAL TURKISH LITERATURE-IV Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
17554 TDE338 NEW TURKISH LITERATURE-IV Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
33704 TDE364 FOLK LITERATURE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8768 YUM302 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 16
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0004 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):14 Total ECTS Credit (Elective) :16 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
34194 TDE453 CLASSICAL TURKISH LITERATURE-V Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
34197 TDE457 NEW TURKISH LITERATURE-V Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
8771 YUM401 INTERNSHIP III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
34196 TDE455 FOLK LITERATURE-III Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 16
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):14 Total ECTS Credit (Elective) :16 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9384 TDE432 FOLK LITERATURE-IV Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
33712 TDE456 CHILDREN'S LITERATURE Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
17559 TDE444 CLASSICAL TURKISH LITERATURE-VI Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9385 TDE428 NEW TURKISH LITERATURE-VI Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 15
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):15 Total ECTS Credit (Elective) :15 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.