English

50040-PHYSIOTHERAPHY-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
14586 SMY111 MEDICAL TERMINOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
14588 SMY115 GENERAL MICROBIOLOGY Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
14748 FTT121 PHYSICAL TREATMENT MODALITIES Compulsory 0 + 4 2.0 6.0
14750 FTT123 ANATOMY OF MUSCLE AND SKELETON SYSTEM Compulsory 1 + 2 2.0 5.0
14751 FTT125 HEALTH PHYSICS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
37865 SMY117 INTRODUCTION TO ANATOMY AND PHYSLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
14764 FTT138 KINESIOLOGY Compulsory 1 + 0 1.0 2.0
32973 SMY118 ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL SYSTEMS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
9062 YUM102 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
14590 SMY114 FIRST AID Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
8783 BIL102 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
46639 FTT142 HYDROTHERAPHY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
69938 FTT146 FİZYOTERAPİYE GİRİŞ I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
69937 FTT144 FİZYOTERAPİDE MASAJ UYGULAMALARI Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10369 YUM201 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
14753 FTT233 PHYSIOTHERAPY IN PEDIATRICS Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
10376 GRI201 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
14591 SMY211 PHARMACOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
14754 FTT235 PHYSIOTHERAPY IN ROMATISMAL DISEASES Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
14756 FTT237 PHYSIOTHERAPY IN ORTHOPEDIC DISEASES Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
14757 FTT239 INTRODUCTION TO PHYSIOTHERAPY-II Compulsory 0 + 4 2.0 4.0
14758 FTT231 PHYSIOTHERAPY IN NEUROLOGICAL DISEASES Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
14759 FTT227 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
14755 FTT232 SPORTS AND EXERCISE PHYSIOLOGY Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
14760 FTT234 CLINICAL PRACTICE Compulsory 0 + 16 8.0 12.0
14592 SMY214 MEDICAL LAW AND ETHICS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
14593 SMY216 COMMUNICATIONS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
14762 FTT228 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
46640 FTT238 ORTHOSIS AND PROSTHETICS Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
10375 YUM202 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.