English

03060-ART AND CULTURE MANAGEMENT-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11234 SAY113 HISTORY OF THOUGHT-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
11233 SOS101 SOCIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
11235 SAY115 INTRODUCTION TO COMMUNICATION THEORIES Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
11232 EKO197 INTRODUCTION TO ECONOMICS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
11140 GSF121 ART HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8827 SSE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
11236 ISL192 INTRODUCTION TO BUSINESS MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
11146 GSF122 ART HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
11237 SAY112 HISTORY OF THOUGHT-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
11238 SAY122 SOCIOLOGY OF THE ARTS Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
11239 SAY124 FUNDAMENTALS OF THE STAGE Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
11240 GSF224 MYTHOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1019 ING201 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
11241 SAY221 HISTORY OF THEATER-I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
11242 SAY241 ARTS MANAGEMENT-I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
11243 ISL293 BUSINESS ADMINISTRATION Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11245 SAY242 ARTS MANAGEMENT-II Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
11244 SAY222 HISTORY OF THEATER-II Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
11153 GSF223 PSYCHOLOGY OF VISUAL PERCEPTION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9946 HUK161 BASIC PRINCIPLES OF LAW Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
1027 ING202 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
11246 SAY234 RESEARCH TECHNIQUES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8765 YUM301 WORK PLACEMENT I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
11247 SAY321 HISTORY OF MUSIC Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
11248 HUK381 COPYRIGTHS LAW Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
11249 SAY341 ARTS MARKETING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 13
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):17 Total ECTS Credit (Elective) :13 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11250 HAT392 PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
11251 ISL392 INTRODUCTION TO ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
11252 SAY322 HISTORY OF CINEMA Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8768 YUM302 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 13
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):17 Total ECTS Credit (Elective) :13 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11253 SAY441 GALLERY AND MUSEUM MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
8771 YUM401 WORK PLACEMENT III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
11254 SAY401 GRADUATION PROJECT-I Compulsory 3 + 2 4.0 8.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 13
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):17 Total ECTS Credit (Elective) :13 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11255 SAY402 GRADUATION PROJECT-II Compulsory 3 + 2 4.0 8.0
11256 SAY412 TEXTUAL WRITING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 17
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):13 Total ECTS Credit (Elective) :17 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.