English

08010-DENTISTRY-
LEVEL: One-tier Bachelor's-Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Long First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
12159 DHF101 ORAL SIMULATION-I Compulsory 1 + 4 3.0 8.0
12163 DHF105 DEONTOLOGY AND ETHICS Compulsory 1 + 0 1.0 1.0
12164 DHF171 DENTAL MATERIALS-I Compulsory 1 + 0 1.0 1.0
12998 DHF193 BIOSTATISTICS Compulsory 1 + 0 1.0 1.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
16808 DHF195 BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-I Compulsory 6 + 8 10.0 11.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
12154 DHF102 ORAL SIMULATION-II Compulsory 1 + 4 3.0 8.0
12156 PSI122 BEHAVIORAL SCIENCES Compulsory 1 + 0 1.0 1.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
16807 DHF194 BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-II Compulsory 6 + 8 10.0 11.0
12157 DHF196 PREVENTIVE MEDICINE AND EPIDEMIOLOGY Compulsory 1 + 0 1.0 1.0
12158 DHF198 EMERGENCY MEDICAL CARE-I Compulsory 1 + 0 1.0 1.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
12171 DHF291 BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-III Compulsory 6 + 12 12.0 13.0
12172 DHF201 ORAL SIMULATION-III Compulsory 3 + 10 8.0 16.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 1
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):29 Total ECTS Credit (Elective) :1 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
12174 DHF202 ORAL SIMULATION-IV Compulsory 3 + 10 8.0 16.0
12173 DHF292 BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-IV Compulsory 4 + 8 8.0 10.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 4
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0002 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):26 Total ECTS Credit (Elective) :4 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
12178 DHF331 ENDODONTICS-I Compulsory 1 + 4 3.0 3.0
12180 DHF351 PEDODONTICS-I Compulsory 1 + 0 1.0 1.0
12181 DHF361 PERIODONTOLOGY-I Compulsory 1 + 4 3.0 3.0
12182 DHF371 PROSTHETIC DENTISTRY-I Compulsory 1 + 4 3.0 3.0
12183 DHF381 RESTORATIVE DENTISTRY-I Compulsory 1 + 4 3.0 3.0
12179 DHF341 ORTHODONTICS-I Compulsory 1 + 0 1.0 1.0
12177 DHF321 DENTO MAXILLOFACIAL RADIOLOGY-I Compulsory 1 + 0 1.0 1.0
12176 DHF311 ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
12175 DHF391 BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-V Compulsory 3 + 6 6.0 10.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0002 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
12202 DHF372 PROSTHETIC DENTISTRY-II Compulsory 1 + 2 2.0 2.0
12187 DHF392 BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-VI Compulsory 4 + 8 8.0 9.0
12188 DHF312 ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY-II Compulsory 1 + 2 2.0 2.0
12196 DHF322 DENTO MAXILLOFACIAL RADIOLOGY-II Compulsory 1 + 2 2.0 2.0
12198 DHF332 ENDODONTICS-II Compulsory 1 + 4 3.0 3.0
12199 DHF342 ORTHODONTICS-II Compulsory 1 + 0 1.0 1.0
12200 DHF352 PEDODONTICS-II Compulsory 1 + 4 3.0 3.0
12201 DHF362 PERIODONTOLOGY-II Compulsory 1 + 4 3.0 3.0
12203 DHF382 RESTORATIVE DENTISTRY-II Compulsory 1 + 4 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0002 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
12206 DHF491 MEDICAL DENTISTRY MODULE-I Compulsory 4 + 0 4.0 4.0
17677 DHF433 ORAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY III Compulsory 2 + 4 4.0 4.0
12207 DHF493 CLINICAL MEDICAL SCIENCES MODULE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
17681 DHF463 PERIODONTOLOGY III Compulsory 2 + 4 4.0 4.0
17683 DHF483 RESTORATIVE DENTISTRY III Compulsory 2 + 4 4.0 4.0
17676 DHF435 ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY III Compulsory 6 + 4 8.0 8.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 4
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):26 Total ECTS Credit (Elective) :4 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
17680 DHF454 PEDODONTICS III Compulsory 2 + 4 4.0 4.0
17679 DHF444 ORTHODONTICS III Compulsory 2 + 4 4.0 4.0
17682 DHF474 PROSTHODONTICS III Compulsory 4 + 4 6.0 8.0
12219 DHF492 MEDICAL DENTISTRY MODULE-II Compulsory 4 + 0 4.0 4.0
12220 DHF494 CLINICAL MEDICAL SCIENCES MODULE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
17678 DHF434 ENDODONTICS III Compulsory 2 + 4 4.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 4
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):26 Total ECTS Credit (Elective) :4 Total ECTS Credit :30

5. Year Fall ( Ninth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
33154 DHF511 INTEGRATED CLINIC MODULE Compulsory 0 + 0 0.0 24.0
12231 DHF503 DENTAL OFFICE MANAGEMENT AND ERGONOMICS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12232 DHF591 EMERGENCY MEDICAL CARE-III Compulsory 1 + 2 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30

5. Year Spring ( Tenth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
33157 DHF528 DENTO MAXILLOFACIAL RADIOLOGY-IV Compulsory 0 + 4 2.0 6.0
33158 DHF520 ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY-IV Compulsory 0 + 4 2.0 6.0
33156 DHF544 ORTHODONTICS-IV Compulsory 0 + 4 2.0 6.0
33155 DHF554 PEDODONTICS-IV Compulsory 0 + 4 2.0 6.0
66548 DHF588 GRADUATION PROJECT Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.