English

01020-PSYCHOLOGICAL COUNSELING and GUIDANCE-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
53998 ATA105 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
53996 EGF105 INTRODUCTION TO EDUCATION  Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54068 EGF111 EDUCATIONAL SOCIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54000 TRO127 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
54069 BIL113 INFORMATION TECHNOLOGIES Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
54082 RPD107 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
54083 RPD109 CULTURAL ANTHROPOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
53999 ING107 FOREIGN LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54084 EGF112 INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54008 ING108 FOREIGN LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54009 TRO128 TURKISH LANGUAGE-I​I  Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
54086 RPD120 PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
54087 RPD122 PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE IN SCHOOLS Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
54085 RPD118 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
54060 EGF109 EDUCATIONAL PHILOSOPHY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54007 ATA106 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
65919 RPD223 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
65922 RPD231 BASIC STATISTICS Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
65797 EGF223 TEACHING PRINCIPLES AND METHODS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
65921 RPD229 SOCIAL PSYCHOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
65920 EGF227 LEARNING PSYCHOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
66013 RPD224 CHARACTER AND VALUE EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
66011 RPD220 THEORIES OF PERSONALITY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
65971 EGF210 COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
65905 EGF211 RESEARCH METHODS IN EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
65796 EGF209 HISTORY OF TURKISH EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
66012 RPD222 STAGES OF LIFE AND ADAPTATION PROBLEMS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
66014 RPD226 NON-TEST TECHNIQUES Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
76295 EGF319 TURKISH EDUCATION SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
76299 RPD339 PRINCIPLES AND TECHNIQUES IN PSYCHOLOGICAL COUNSELING Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
76296 EGF321 MEASUREMENT AND EVALUATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
76301 RPD343 VOCATIONAL GUIDANCE Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
76300 RPD341 PSYCHOLOGICAL COUNSELING THEORIES Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
76298 RPD337 PSYCHOLOGICAL TESTS Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
76297 RPD335 BEHAVIOR DISORDERS-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
76594 RPD368 SPIRITUAL COUNSELING Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
76593 RPD366 VOCATIONAL GUIDANCE PRACTICES Compulsory 1 + 2 2.0 2.0
76590 RPD360 BEHAVIOR DISORDERS II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
76592 RPD364 GROUP PSYCHOLOGICAL COUNSELING Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
76591 RPD362 PSYCHOLOGICAL COUNSELING SKILLS Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
76314 EGF317 ETHICS AND MORALITY IN EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
9933 EGF202 CLASSROOM MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10053 EGF409 EDUCATION MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
9948 EGF204 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10054 RPD413 LEARNING DIFFICULTIES Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10055 RPD417 PSYCHOLOGICAL TESTS Compulsory 2 + 4 4.0 5.0
8771 YUM401 WORK PLACEMENT III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
9939 EGF304 COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
10052 RPD415 INDIVIDUAL COUNSELING AND APPLICATIONS Compulsory 1 + 4 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 4
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):26 Total ECTS Credit (Elective) :4 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10059 RPD418 FIELD STUDIES IN GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING Compulsory 1 + 4 3.0 6.0
10060 RPD412 PROFESSIONAL ETHICS AND LEGAL ISSUES Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
10062 RPD416 INSTITUTIONAL PLACEMENT Compulsory 1 + 4 3.0 5.0
10058 RPD414 GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING SEMINAR Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 8
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):22 Total ECTS Credit (Elective) :8 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.