English

01020-PSYCHOLOGICAL COUNSELING and GUIDANCE-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54083 RPD109 CULTURAL ANTHROPOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
53996 EGF105 INTRODUCTION TO EDUCATION  Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54068 EGF111 EDUCATIONAL SOCIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
53998 ATA105 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
53999 ING107 FOREIGN LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54000 TRO127 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
54069 BIL113 INFORMATION TECHNOLOGIES Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
54082 RPD107 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54087 RPD122 PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE IN SCHOOLS Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
54006 EGF114 EDUCATIONAL PHILOSOPHY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54084 EGF112 INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54007 ATA106 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54008 ING108 FOREIGN LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54009 TRO128 TURKISH LANGUAGE-I​I  Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
54085 RPD118 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
54086 RPD120 PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10598 RPD215 HISTORY OF SCIENCE Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10029 RPD213 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10596 IST213 STATISTICS-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10597 EGF313 SPECIAL EDUCATION Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10030 EGF207 OBSERVATION IN SCHOOLS Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
10031 RPD221 GUIDANCE AND COUNSELING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10592 EGF205 MEASUREMENT AND EVALUATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10036 RPD214 INTERPERSONAL RELATIONS AND COMMUNICATION Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
10035 EGF208 PSYCHOLOGY OF LEARNING Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10034 SOS205 SOCIAL PSYCHOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10032 RPD212 NON-TEST TECHNIQUES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9933 EGF202 CLASSROOM MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
2991 IST202 STATISTICS-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9921 EGF201 TEACHING PRINCIPLES AND METHODS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10037 RPD317 VOCATIONAL GUIDANCE AND COUNSELING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10038 RPD313 PERSONALITY THEORIES Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10040 RPD311 LIFE PERIODS AND ADAPTATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10039 RPD315 PRINCIPLES AND TECHNIQUES IN PSYCHOLOGICAL COUNSELING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 10
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):20 Total ECTS Credit (Elective) :10 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10599 RPD322 VOCATIONAL GUIDANCE AND COUNSELING PRACTICES Compulsory 1 + 4 3.0 6.0
10045 RPD316 BEHAVIOR DISORDERS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10047 RPD310 GROUP COUNSELING Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10049 RPD318 PSYCHOLOGICAL COUNSELING THEORIES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10048 RPD312 PROGRAM DEVELOPMENT IN GUIDANCE Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 8
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):22 Total ECTS Credit (Elective) :8 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10053 EGF409 EDUCATION MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10052 RPD415 INDIVIDUAL COUNSELING AND APPLICATIONS Compulsory 1 + 4 3.0 4.0
9948 EGF204 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10054 RPD413 LEARNING DIFFICULTIES Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10055 RPD417 PSYCHOLOGICAL TESTS Compulsory 2 + 4 4.0 5.0
9939 EGF304 COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
8771 YUM401 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 4
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):26 Total ECTS Credit (Elective) :4 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10060 RPD412 PROFESSIONAL ETHICS AND LEGAL ISSUES Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
10058 RPD414 GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING SEMINAR Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
10059 RPD418 FIELD STUDIES IN GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING Compulsory 1 + 4 3.0 6.0
10062 RPD416 INSTITUTIONAL PLACEMENT Compulsory 1 + 4 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 8
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):22 Total ECTS Credit (Elective) :8 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.