English

03090-DIGITAL GAME DESIGN-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58532 DOT109 INTRODUCTION TO DIGITAL GAME Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
58384 DOT101 MATHEMATICS FOR DIGITAL GAME DESIGN Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
58388 DOT105 DRAWING AND MODELING-I Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
58390 DOT107 COPYRIGHT Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
11140 GSF121 ART HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
58395 DOT102 PRINCIPLES OF GAME DESIGN Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
8827 SSE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
58398 DOT106 DRAWING AND MODELING-II Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
58400 DOT108 CODE WRITING FOR DIGITAL GAMES Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
11146 GSF122 ART HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11153 GSF223 PSYCHOLOGY OF VISUAL PERCEPTION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
58405 DOT201 DIGITAL CULTURE Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
58407 DOT203 DIGITAL GAME PROJECT-I Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
58409 DOT205 DIGITAL GAME AND CHARACTER DESIGN Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
58411 DOT207 DIGITAL GAME MECHANICS AND DESIGN Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
58412 DOT209 DIGITAL GAME STORAGE AND SCREENPLAY WRITING Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
1019 ING201 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1027 ING202 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
11240 GSF224 MYTHOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
58423 DOT218 DIGITAL GAMING AND ADVERTISING Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
58421 DOT208 DIGITAL GAME AND CINEMATOGRAPHY Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
58419 DOT206 3 DIMENSIONAL ANIMATION Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
58417 DOT204 DIGITAL GAME PROJECT-II Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
58415 DOT202 2 DIMENSIONAL ANIMATION Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58425 DOT301 PHYSICS FOR DIGITAL GAME DESIGN Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
58427 DOT303 DIGITAL GAME PROJECT-III Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
58429 DOT305 GAME AND SOUND DESIGN Compulsory 1 + 2 2.0 5.0
8765 YUM301 INTERNSHIP I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58431 DOT302 DIGITAL GAMES AND INDICATORS Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
58433 DOT304 DIGITAL GAMING AND PSYCHOLOGY Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
58434 DOT306 DIGITAL GAME PROJECT-IV Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
58435 DOT308 CYBER RIGHTS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8768 YUM302 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58382 DOT401 DIGITAL GAME ANALYSIS-I Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
58383 DOT403 DESIGN PRINCIPLES OF DIGITAL GAME PROJECT Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
58385 DOT405 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
8771 YUM401 INTERNSHIP III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58391 DOT406 DIGITAL GAME SECTOR Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
58387 DOT402 GRADUATION PROJECT Compulsory 2 + 2 3.0 8.0
58389 DOT404 DIGITAL GAME ANALYSIS-II Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.