English

11040-COMPUTER PROGRAMMING (Distance Education)-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9356 AMT101 MATHEMATICS-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12762 BUE153 INTEGRATED OFFICE TOOLS Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
12750 BUE141 COMPUTER NETWORKS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
12749 BUE131 INTRODUCTION TO ALGORITHMS AND PROGRAMMING Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
14845 AUE101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
14939 TUE101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
14935 IUE101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
12763 BUE111 COMPUTER HARDWARE AND SOFTWARE BASICS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9062 YUM102 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
9415 AMT102 MATHEMATICS-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12764 BUE132 C PROGRAMMING Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
12765 BUE112 HUMAN COMPUTER INTERACTION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
12766 BUE162 MULTIMEDIA Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
15327 AUE102 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
15328 TUE102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
15329 IUE102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10369 YUM201 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
12752 BUE231 VISUAL PROGRAMMING-I Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
12753 BUE241 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
12754 BUE243 SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
12755 BUE251 DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS-I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
12756 BUE233 DATA STRUCTURES Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
1019 ING201 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
12751 BUE211 WEB SITE DESIGN AND CREATION-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1027 ING202 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10379 MEZ202 GRADUATION PROJECT Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10375 YUM202 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
10376 GRI201 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12760 BUE252 DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS-II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
12757 BUE212 WEB SITE DESIGN AND CREATION-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
12758 BUE242 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
12759 BUE232 VISUAL PROGRAMMING-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
12761 BUE214 OPEN-SOURCE CODED COMMUNICATION SYSTEMS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.