English

05160-MECHANICAL ENGINEERING (In English)-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2168 TLL101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10619 GDM113 GENERAL CHEMISTRY Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
2471 ENG101 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10617 MAT145 CALCULUS-I Compulsory 4 + 0 4.0 7.0
8755 SRE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
54463 MEN111 COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING-I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
10616 PHY103 PHYSICS-I Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10620 PHY104 PHYSICS-II Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
2472 ENG102 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
54477 MEN114 INTRODUCTION TO MECHANICAL ENGINEERING Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
10623 MAT146 CALCULUS-II Compulsory 4 + 0 4.0 7.0
54480 MEN116 STATICS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
2185 TLL102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54474 MEN112 COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING-II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10628 MAT209 LINEAR ALGEBRA Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
69685 MEN231 TERMODYNAMICS-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2170 ATA103 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
69684 MEN237 STRENGTH OF MATERIALS -I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
69683 MEN255 MATERIALS SCIENCE Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
69682 MEN235 STATISTICAL DATA ANALYSIS Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
69681 MEN227 PRINCIPLES OF ELECTRICAL ENGINEERING Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
69680 MEN211 DYNAMICS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
69692 MEN246 THERMODYNAMICS-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
69691 MEN256 NUMERICAL METHODS Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
69690 MEN242 PROBABILITY Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
69689 MEN254 ENGINEERING MATERIALS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
69688 MEN264 STRENGTH OF MATERIALS-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
69687 MEN236 MANUFACTURING PROCESSES-I Compulsory 2 + 1 3.0 3.0
69686 MEN238 DIFFERENTIAL EQUATIONS Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
2177 ATA104 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
69694 MEN325 HEAT TRANSFER Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
69695 MEN349 MANUFACTURING METHODS-II Compulsory 1 + 2 2.0 5.0
69696 MEN347 MACHINE ELEMENTS-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
69697 MEN327 MATHEMATICAL APPLICATIONS IN MECHANICAL ENGINEERING Compulsory 1 + 2 2.0 2.0
10398 YUM303 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
69693 MEN373 FLUID MECHANICS-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 4
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):26 Total ECTS Credit (Elective) :4 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
69703 MEN328 PROJECT MANAGEMENT IN MECHANICAL ENGINEERING Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
17502 IGS304 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
69705 MEN326 PROFESSIONAL ENGLISH FOR MECHANICAL ENGINEERS Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
17501 YUM306 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 2.0
69704 MEN352 INTRODUCTION TO MECHANICAL METALLURGY Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
69701 MEN372 FLUID MECHANICS-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
69702 MEN342 MACHINE ELEMENTS-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
69713 MEN413 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY-I Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
69710 MEN425 COMPUTER-AIDED ENGINEERING DESIGN Compulsory 1 + 3 3.0 4.0
69711 MEN435 THERMAL AND MECHANICAL SYSTEM DESIGN Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
69712 MEN423 MECHANICAL ENGINEERING GRADUATION PROJECT-I Compulsory 2 + 4 4.0 7.0
10395 YUM403 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 8
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):22 Total ECTS Credit (Elective) :8 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
69718 MEN446 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY-II Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
69717 MEN424 MECHANICAL ENGINEERING GRADUATION PROJECT-II Compulsory 2 + 4 4.0 7.0
10394 GRI403 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 17
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):13 Total ECTS Credit (Elective) :17 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.