English

06100-PUBLIC ADMINISTRATION-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
53412 KMY103 INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8996 EKO101 INTRODUCTION TO ECONOMICS-I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
10184 HUK163 BASIC PRINCIPLES OF LAW Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
9750 MAT131 MATHEMATICS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
53415 KMY101 MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8998 EKO102 INTRODUCTION TO ECONOMICS-II Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
53410 KMY102 INTRODUCTION TO PUBLC ADMINISTRATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
53411 KMY104 CONSTITUTIONAL LAW Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
53414 KMY106 SOCIOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
53416 KMY108 STATISTICS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
53418 KMY205 POLITICAL HISTORY Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
53413 KMY201 ADMINISTRATIVE LAW Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9001 EKO241 MICROECONOMICS-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
53417 KMY203 GENERAL ACCOUNTING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8827 SSE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
53420 KMY207 CIVIL LAW Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
53419 KMY202 HISTORY OF POLITICAL THOUGHT Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
53684 KMY208 READING AND COMMUNICATION SKILLS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
53421 KMY204 OTTOMAN POLITICAL LIFE Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
53422 KMY206 PUBLIC FINANCE Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
9000 HUK285 LAW OF OBLIGATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
53424 KMY210 COMPARATIVE POLITICAL SYSTEMS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9009 EKO331 PUBLIC ECONOMY Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
53427 KMY305 LOCAL ADMINISTRATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
53425 KMY303 REPUBLICAN POLITICAL LIFE Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
53423 KMY301 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8765 YUM301 INTERNSHIP I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 4
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):26 Total ECTS Credit (Elective) :4 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8768 YUM302 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
53428 KMY304 PUBLIC PERSONNEL ADMINISTRATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
53426 KMY302 PUBLIC POLICY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9012 EKO434 TURKISH ECONOMY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
12909 ISL314 PROJECT MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 8
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):22 Total ECTS Credit (Elective) :8 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8771 YUM401 INTERNSHIP III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
53430 KMY403 LAW OF TAXATION AND TAXATION SYSTEMS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
53429 KMY401 TURKEY’S PUBLIC ADMINISTRATION STRUCTURE Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 16
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0002 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):14 Total ECTS Credit (Elective) :16 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
53432 KMY404 WORKSHOP FOR PUBLIC ADMINISTRATORS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
53431 KMY402 ETHICS IN PUBLIC ADMINISTRATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
53433 KMY406 URBANIZATION POLICIES Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 14
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
0002 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):16 Total ECTS Credit (Elective) :14 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.