English

10350-APPLIED SPANISH-TURKISH TRANSLATION-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
12252 ISP143 SPANISH-TURKISH TRANSLATION PURPOSE TEXT STUDIES-I Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12249 ISP111 SPANISH WRITTEN EXPRESSION-I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
12248 ISP121 SPANISH ORAL INTERPRETATION-I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
53822 ISP155 INTRODUCTION TO SPANISH-TURKISH TRANS. THEORY AND APP.-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
53821 ISP153 INTRODUCTION TO SPANISH LITERATURE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
16637 ISP133 SPANISH-TURKISH COMPARATIVE LANGUAGE APPLICATIONS-I Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
53825 ISP117 SPANISH-TURKISH COMPARATIVE LANGUAGE STRUCTURES Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
12255 ISP144 SPANISH-TURKISH PRESS AND MEDIA WRITTEN TRANSLATION Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
12253 ISP152 INTRODUCTION TO SPANISH LITERATURE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12254 ISP142 INTRODUCTION TO SPANISH-TURKISH TRANS. THEORY AND APP.-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12257 ISP112 SPANISH WRITTEN EXPRESSION-II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
12256 ISP122 SPANISH ORAL INTERPRETATION-II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
54299 ISP138 SPANISH-TURKISH COMPARATIVE LANGUAGE APPLICATIONS II Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
8783 BIL102 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9062 YUM102 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
12244 ISP223 SPANISH-TURKISH CONSECUTIVE INTERPRETATION-I Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
12243 ISP221 SPAIN-TURKEY RELATIONS-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12241 ISP243 SPANISH-TURKISH TRANSLATION THEORY AND APPLICATIONS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10369 YUM201 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
1019 ING201 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
12245 ISP213 SPANISH-TURKISH SOCIAL SCIENCES TEXTS TRANSLATION-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12246 ISP241 SPANISH-TURKISH COMMERCIAL TRANSLATION-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
53823 ISP249 SPANISH-TURKISH LITERARY TRANSLATIONS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
53824 ISP215 SPANISH TRANSLATION-TURKISH FILMS AND SUBTITLE APP.-I Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
67561 ISP219 SPANISH-TURHISH COMPARATIVE LANGUAGE APPLICATIONS-III Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
12259 ISP214 SPANISH-TURKISH SOCIAL SCIENCES TEXTS TRANSLATION-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1027 ING202 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10375 YUM202 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
54300 ISP218 SPANISH-TURKISH COMPARATIVE LANGUAGE APPLICATIONS IV Compulsory 0 + 2 1.0 3.0
12161 ISP224 SPANISH-TURKISH CONSECUTIVE INTERPRETATION-II Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
12167 ISP242 SPANISH-TURKISH COMMERCIAL TRANSLATION-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12169 ISP244 SPANISH-TURKISH LEGAL TRANSLATIONS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
12170 ISP246 SPANISH-TURKISH TOURISM TRANSLATION Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
12160 ISP222 SPAIN-TURKEY RELATIONS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10376 GRI201 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.